O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 132

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

132.

CELOSTÁTNÍ DĚNÍ.

Příloha: Dění ve státě

19 38,39

V životě města se celostátní dění promítalo bez nějakých výrazných znaků. Vzorek názorů na nezvolení Václava Havla prezidentem autenticky zachytila malá anketa v Novoměstsku č. 14. V tomtéž čísle je i doklad toho, že se občané nelehko informovali v téměř po celý rok ve všech pádech skloňovaných termínech jako Unitární stát, Federace, Konfederace.

Lhostejnými nenechávala obyvatele celé země válka v Jugoslávii. Červený kříž vyzýval ke sbírkám pro trpící. Výzva našla odezvu i v našem městě /Novoměstsko č.16/ a posléze i dárce. /Novoměstsko č. 17 a 19./. Lidé se také víc naučili vyslovovat veřejně svůj názor. Na zasedání Městské rady, na setkáních s poslanci a politiky, na stránkách tisku místního i celostátního.

 

REGULACE POTOKA BEZDĚČKY.

Příloha: Regulace Bezděčky

V srpnu provedly státní lesy úpravy potoka Bezděčky. Prohloubily dno potoka a pokácely část porostu na březích v části mezi kotelnou na Hornické ulici a mostem na křižovatce u autobusového nádraží. Zároveň byly pro zpevnění vysazeny podél břehů nové mladé stromky.

 

KULTURNĚ I STOLOVAT.

Příloha:Kulturní stolování

19 40

11 50,51,

52,53

Novoměstská kulturní zařízení pečují o kulturu ducha, ale koncem srpna byla připravena možnost i kulturně stolovat ve velmi pěkném prostředí. Mezi občany se totiž už dlouho ozýval povzdech, že ve městě není restaurační zařízení, kde by se dalo v příjemném prostředí oslavit rodinné výročí, vést nějaká obchodní jednání ap. Maršovská rychta a Ski hotel jsou přece jen poněkud zruky. Restaurace kulturního domu tuto mezeru zaplnila. Nové vybavení nabízí čisté a klidné prostředí, kam se dá dojít u za deště, počítá s místem jak pro větší společnost, tak pro tichý hovor dvojic.

Příjemné prostředí nabízí i nově otevřená vinárna manželů Rossi. S projíždějícími hosty zase počítá Minimotorest v těsné blízkosti benzinové čerpací stanice.

 

MEZINÁRODNÍ SYMPOSIUM.

Příloha:Mezinárodní symposium

19 41

Probíhalo stranou veřejného zájmu, zato za účasti mezinárodně uznávaných kapacit v oblasti mineralogie. A to ve dnech 29. srpna až 3. září v hotelu Ski pod názvem „Lepidolite 200“. Lepidolit, nerost stojící ve středu zájmu, byl před dvěma sty roky poprvé objeven ve zdejším regionu. /Novoměstsko č. 19./

 

CYRILU MUSILOVI.

Příloha: CYRIL MUSIL

20 42,43

12 54,55,56

57,58,59,

Jména Cyrila Musila a jeho manželky Růženy se v dobách totality příliš nevyslovovala. Úctu a poděkování jim vzdala až dnešní doba.

Cyril Musil, mimo jiné vynikající lyžař, aktivně pomáhal za II. Světové války západnímu odboji. Na jeho statku na Studnicích se průběžně ukrývala celá řada osob. Po válce byl zatčen, uvězněn, ale podařilo se mu uprchnout a odcestovat

Rok: 
Přepsal/a: 
8.C 1.ZŠ šk.rok 2011/2012