O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 131

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

(131)

kytno č. 49, 9. kulturní dům Jiříkovice, č.58, 10. kulturní dům Slavkovice č.79, 11. obecní budova Hlinné č. 46, 12. obecní budova Petrovice č. 71, 13. obecní budova, Olešná č. 25, 14. obecní budova, Maršovice č. 80.

Výsledky voleb v Novém Městě na Moravě jsou podrobně rozepsány v Novoměstsku č. 12. a 13. Z výsledků vyplývá, že sympatie místních voličů vůči jednotlivým stranám byly vcelku shodné s celostátními výsledky. Dvěma občanům našeho města se dostalo té cti, že zasednou až do poslaneckých lavic. Panu Ing. Pavlu Šustrovi za Křesťanskou a demokratickou unii – československou stranu lidovou, který byl zvolen do sněmovny národů Federálního shromáždění, a p. Ing. Lubomíru Němcovi za Občanskou demokratickou stranu, který byl zvolen do České národní rady. Pomohlo jim vedle předního umístění na kandidátní listině i to, že obdrželi i velké množství preferenčních hlasů, které jim udělili občané celého zdejšího regionu, včetně našeho města. Další nejvíce preferovaní kandidáti jsou uvedeni v Novoměstsku č. 13.

Vedle obou výše jmenovaných a zvolených poslanců se však na kandidátních listinách jednotlivých stran objevila i jména místních občanů:

Milan Černý – Československá strana sociálně demokratická.

Bohumil Hloušek – Komunistická strana Čech a Moravy.

Ing. Stanislav Musil – Demokraté 92.

Ing. Luboš Němec – Občanská demokratická strana.

Ing. Pavel Šustr – Křesťanská a demokratická unie – Československá str. lidová.

Ing. Jan Teplý – Občanská demokratická strana.

Když městská rada 22. června zhodnotila zpětně technický průběh voleb, rozhodla, že pro příště je nutné zřídit v samotném městě sedm okrsků a jeden zvláštní v okresní nemocnici.

LÉKÁRNA

Příloha: LÉKÁRNA

11 49

Několik měsíců stavebních prací změnilo novoměstskou lékárnu „u Salvátora“ téměř k nepoznání. Na přelomu měsíců května a června byl provoz zahájen /Novoměstsko č. 9/. Na „lékárnu u Salvátora“ byla přeměněna během roku Lékárenskou službou a ta požádala město o přímý odprodej vnitřního zařízení, což městská rada dne 14. prosince schválila.

NOVÉ ZVONY PRO EVANGELICKÝ KOSTEL.

Příloha: NOVÉ ZVONY

18 36

V dubnu r. 1942 se zvony z věže evangelického kostela ozvaly nadlouho naposledy. Po dvaceti letech však přistoupila Českobratrská církev evangelická ke sbírce peněz a měděného kovu, aby se mohly dát odlít zvony nové. Nové zvony, pojmenované „Víra“, „Naděje“ a „Láska“ byly slavnostně rozezvučeny 20. června. /Novoměstsko č. 7 a 14./

INFORMAČNÍ CENTRUM

Příloha: INFORMAČNÍ CENTRUM

18 37

Pro lepší orientaci a informovanost hostů zřídilo i naše město informační centrum. První pokus měl své chyby a svá úskalí, ale moudří se z chyb poučí. Letos tedy jen provizorium – až do poloviny července a na tržišti mezi ostatními stánky. Aktuální nabídka: Průvodce Novým Městem na Moravě /Novoměstsko č. 15/ a Mapou Nového Města na Moravě a okolí /Novoměstsko č. 6/.

 

Rok: 
Přepsal/a: 
8.C 1.ZŠ šk.rok 2011/2012