O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 130

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

(135)

mována městská rada dne 27. Dubna, návrhy byly předány heraldické komisi při České národní radě ke schválení a potvrzení.

DĚTSKÝ DEN

Příloha: Dětský den

13 27

8 36, 37

Tradiční dětský den připravili na Vratislavově náměstí učitelé základní umělecké školy. V neděli 31. května si mohly malé i větší děti hrát, malovat, soutěžit i shlédnout divadelní představení svých vrstevníků. Rozvernému dopoledni asistovali i žáci základní školy, kteří si krátce na to, 4. června , už důstojněji představili na školním vystoupení v kulturním domě. /Novoměstsko č. 12./

PRO BEZPEČNOST CHODCŮ

Příloha: Bezpečnost chodců

9 38, 39, 40, 41, 42, 43

i motoristů provedlo město na přelomu května a června dvě drobné úpravy na Komenského náměstí a přilehlé vozovce směrem k náměstí Vratislavovu. Rozšíření chodníků mezi objektem pošty a tzv. Halinou přivítali občané jistě jednomyslně kladně. Určité rozpaky vyvolala úprava křižovatky na Komenského náměstí, která se změnila díky zatravněnému oblouku podél chodníku před obchodním domem. Občanům se zdálo nehospodárným zničení poměrně asfaltovaného svršku a nahradit ho travou. Ale cílem, který motoristé brzy ocenili, bylo snížení rychlosti při průjezdu do středu města a výrazně lepší orientace v křižovatce. /Novoměstsko č. 12. /

VOLBY

Příloha: Volby

14 28, 29, 30

15 31, 32, 33

16 34

17 35

10 44, 45, 46, 47, 48

Před vlastními volbami se už 21. dubna sešli zástupci politických stran /ne všechny strany pozvání přijaly/ na setkání kde se projednávaly místní podmínky nastávajících voleb. Ze zákona vyplynul počet volebních okrsků, z vlastního jednání pak rozhodnutí, že ve městě se nebude tolerovat divoký výlep plakátu, za což si budou jednotlivé strany zodpovídat. A také se stanovila podmínka pro předvolební mítinky na veřejných prostranstvích: akci bude nutno nahlásit 5 dní předem. /Novoměstsko č. 9/

Předvolební kampaň vypukla 13. Května. Již tento den zvolila k setkání s budoucími voliči Československá strana sociálně demokratická. Setkání proběhlo v kulturním domě. Tam také oslovili novoměstské občany zástupci občanského hnutí dne 18. května. Za občanskou demokratickou stranu vystoupil v kulturním domě 24. Května Jiří Kovář na následující den Miroslav Sládek, předseda sdružení pro republiku- republikánské strany Československa. /Novoměstsko č. 12/. Menší zájem veřejnosti zaznamenalo vystoupení Rudolfa Battěka za demokraty 92 /Novoměstsko 12/ . Těsně před dny voleb načasovali příjezd poslanců ing. Jana Kasala a ing. Stanislava Bělehrádka Křesťanské a demokratické unie –Českosloveské- strany Lidové: na 2. červen. V průběhu předvolební kampaně promluvili k místním občanům i zástupci Hnutí pro samosprávnou demokracii – sdružení pro Moravu a Slezko, a Komunistické strany Čech a Moravy. Komunistický mítink proběhl, jak se stalo tradicí v místním kině a zavítali naň Jaroslav Ortman a Jaroslav Matějka. Předvolební aktivita probíhala vesměs korektně, strany dodržovaly vylepovací plochy, některé využili k oslovení voličů i stránky Novoměstska. /Novoměstsko č.11./

Volby proběhly 5. a 6. Června. Volebními okrsky byla tato místa: 1. až 4. Kulturní dům, Tyršova 1001, 5. Městský úřad, Vratislavovo náměstí 103, 6. Mateřská škola, Žďárská ulice 70, 7. Kulturní dům Pohledec 48, 8. Obecní budova, Ro-

 

Rok: 
Přepsal/a: 
8.C 1.ZŠ šk. Rok 2011/2012