O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 13

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

sbory Svatopluk a Smetana se svými sólisty. Nosným bodem programu byla Česká pastorální mše J. J. Ryby „Hej mistře“. Program uváděla Dagmar Palečková před zcela zaplněným sálem.

 

ČINNOST ČSL

Události následující po 17. listopadu 1989 oživili do té doby jednoznačný politický život i v našem městě z tradičních politických stran se nejvíce a také nejrychleji aktivizovala Československá strana lidová, která měla před komunistickým pučem v roce 1948 v Novém Městě na Moravě prioritní postavení a v pozdějších desetiletích řadu aktivních i skrytých příznivců. T. zv. obrodný proud v ČSL započal už na sklonku roku 1988, postupně získával mezi členy širokou podporu, k níž se připojila i místní organizace. Městská organizace ČSL od samého počátku zaujala k událostem po 17. listopadu a k Občanskému fóru zcela jasné stanovisko. Mladí členové výboru informovali veřejnost při shromážděních OF na Sekaninově náměstí i o zaměření politiky ČSL. Členové se zúčastnili generální stávky na podporu demokratických změn, byl jmenován zástupce do OF města. Bratr ing. J. Černý byl za MěO ČSL zvolen do nově koncipované rady Měst NV. V současné době má MěO ČSL 114 členů. Bezesporu nejdůležitější akcí roku 1989 byla stranou organizovaná výprava novoměstských poutníků do Říma u příležitosti svatořečení blahoslavené Anežky České. Výprava nebyla sice početná, ale o to hlouběji a intenzivněji prožívala tři nezapomenutelné dny (11. – 13. listopadu 1989) v centru katolíků celého světa. 17. prosince 1989 uspořádal Městský výbor ČSL besedu o této události pro členy a příznivce. Pokračováním pak byl klubový večer 28. 12., kdy byly promítnuty barevné diapozitivy a filmové záběry z této události. O obě akce byl značný zájem a byly přijaty s nadšením a uznáním.

KSČ

Pokud jde o další politické strany působící v našem města je třeba říci, že KSČ se ocitla po událostech 17. listopadu v totálním rozkladu. Po zrušení svého jedinečného postavení ve společnosti nebyla schopna jakékoliv pozitivní reakce, velká řada členů strany pokládá legitimace a tím zjevně vystupuje z KSČ, mnozí přestávají platit členské příspěvky a navštěvovat schůze, čím se z řad členů rovněž vyřazují. Na pracovištích se ruší základní organizace KSČ, což k celkovému rozkladu této strany ještě přispívá. Lidové milice jsou odzbrojeny a jejich činnost prohlášena za nezákonnou.

ČSS

Československá strana socialistická v Novém Městě na Moravě byla vždy stranou nevýraznou s malým počtem členů. Ani v polistopadovém období, kdy se její členská základna zvýšila, tato strana nehrála v našem městě výraznější roli.

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Vlčková