O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 129

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

(129)

rekonstrukci lyžařského vleku. Není proto náhodou, že na konci roku se v anketě o roce 1992 dva zastoupení nevyslovili vůči městským zastupitelům příliš pochvalně. Vzrušené horké hlavy však neměli všichni. Firma Neuman, specializující se na cyklistiku se vším všudy, si s městem vyjednala oboustranně výhodnou kontorentní půjčku. Městské zastupitelstvo ji schválilo 27. října.

SMRT KNĚZE

Příloha: Úmrtí kněze

7 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35

Katolické farní společenství velice zarmoutila smrt novoměstského katolického faráře P. Karla Fialy. Zemřel náhle 13. května po téměř dvouletém spravování místní farnosti. Smutného rozloučení se zúčastnili věřící z širokého okolí a množství duchovních. Pohřební obřady vedl brněnský biskup mons. Cikrle. P. Karel Fiala byl pohřben na místním hřbitově do hrobu, v němž již odpočívají někteří jeho předchůdci.

STÁTNÍ A MĚSTSKÁ SPRÁVA

Příloha: Státní a městská správa

Koncem roku 1989 se v Novém Městě na Moravě hlasitě volalo po obnovení někdejšího okresu, po navrácení řady důležitých úřadů do města. Stála za tím touha občanů pozvednout Nové Město na Moravě k bývalému významu, i praktické přání nejezdit vyřizovat každou úřední záležitost mimo bydliště. Sídlo okresu sice zůstalo ve Žďáře nad Sázavou, ale novoměstský úřad městský postupně přebírá část správy státní, takže jeden důvod tehdy hodně signované petice se plní. Občané však kupodivu tentokrát poněkud nelibě nesou nárůst administrativy, spojený s růstem počtu pracovníků městského úřadu. A tento fakt se dále snoubí s nedostatkem prostorů v úřední budově. I přes různé stavební úpravy je nutno hledat další objekt pro kanceláře některých odborů a administrativu státní správy. Do budoucnu se uvažuje o budově pošty na Vratislavově náměstí nebo o části prostor v budově č. 123 na Vratislavově náměstí. Odbor stavební a životního prostředí byl přestěhován do administrativní budovy bývalého podniku Základna rozvoje uranového průmyslu (vulgo „kutačky“) u nádraží ČSD. Ke změnám došlo i uvnitř městského úřadu: Od ledna byl nově zřízen odbor živnostenský – vedoucí Václav Koudela. Od června se od stavebního odboru – vedoucí ing. Lieberzeitová – oddělil odbor rozvoje města – ing. Radan Kamenický – dle rozhodnutí městské rady z 1. června. Výběrové řízení na obsazení místa vedoucího odboru správního sice proběhlo, ale místo zůstalo neobsazeno, aby se na konci roku vypsalo nové, tentokrát na místo vedoucího odboru sociálních věcí, školství, kultury a zdravotnictví. /Novoměstsko č. 24/.

MĚSTSKÉ SYMBOLY

Příloha: Městské symboly

Vedení města na svých zasedáních nejednalo stále jen o otázkách finančních, stavebních akcích a jiných materiálních a technických záležitostech. K vnější slavnostní prezentaci patří používání městských znaků a symbolů. Město proto zadalo profesoru Jiřímu Šebkovi zpracování dietrichsteinského znaku s kardinálským a dvěma vinařskými noži a návrh městského praporu a korouhve v dietrichsteinských barvách - purpurové a zlaté. Jak byla infor-

 

 

 

 

Rok: 
Přepsal/a: 
8.C 1.ZŠ šk. Rok 2011/2012