O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 128

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

(128)

měsíce května. Vzpomínky na letité povinné veselí neodeznívají snadno. Režii volného dne si vzala na starost letos nově zřízená organizace Novoměstská kulturní zařízení. Kulturní program i nabídka obchodů v centru města byly zajištěny. Vtipně např. zareagovala I. Základní škola, jejíž vedení spolu se Sdružení rodičů a přátel školy otevřelo bufet s pečivem a domácím cukrovím. Obyvatelstvu se však z domovů ven do ulic příliš nechtělo. Snad kvůli chladnému a nevlídnému počasí.

NÁMĚSTÍ

Příloha : NÁMĚSTÍ

13 26

6 27,28

Bylo, je a bude, že název jednotlivých měst a vzpomínku na ně spojujeme s historickým středem –náměstím- toho kterého místa. Představitelé Nového města na Moravě, vědomi si této lidské vlastnosti, např. tedy logický zájem na tom, aby novoměstské náměstí tepalo životem, ale nebylo přitom zahlceno automobily, aby bylo čisté, upravené, nabízelo zboží a lákalo k procházce i posezení. Nejedno zasedání rady i celého zastupitelstva mělo na pořadu dílčí i celkovou situaci.

Průjezdnou diagonálou Vratislavovým náměstím odmítly tří architektonické návrhy. Byly zadány ke zpracování už před několika roky. Občané si je mohli prohlédnout v průběhu měsíce dubna za výkladem obchodního domu. Připomínek se sešlo velmi málo, zásadní žádná.

Jako první krok k postupně uvažovaných změnách navrhla městská rada uzavření průjezdu náměstím. Částečnou podporu této myšlenky byl i statický průzkum z 15. až 27. dubna, který zbytečné průjezdy potvrdil, že totiž, jen málo projíždějících na náměstí parkuje. Potvrdil i spoustu zbytečně projíždějících autobusů a traktorů.

V polovině května se na náměstí objevily květiny osazené do nádoby, které řidičům zabránily v úhlopříčném průjezdu. Občané experiment nepřijaly /Novoměstsko č. 11/, zvláště pak další fázi, v níž byl průjezd znemožněn zcela /Novoměstsko č.15/. Městské zastupitelstvo na svém zasedání 23. července revidovalo svá rozhodnutí a náměstím se opět jezdí jako dříve, pouze s vyloučením těžké dopravy. K debatám o náměstí patřila i otázka vybírání parkovného. V r. 1992 se nevybíralo.

MĚSTO A PODNIKATELÉ

Příloha: PODNIKATELÉ

Jaké byly vzájemné vztahy? ,,Výborné“ je příliš silné slovo. Tedy špatné? To je také příliš silné slovo. Vztahy se vyvíjely, vyhrocovaly i zklidňovaly v průběhu celého roku. Podnikatelé z oblasti veřejného stravování městu vyčítali příliš vysoké daně z prodeje alkoholu a někteří je ani neplatili. Nevydělali na ně, nebo chtěli raději zvelebovat své provozovny. Městská rada 11. května rozhodla, že nikomu nic neodpustí.

Podnikatele z Vratislavova náměstí zase rozzlobila akce se zneprůjezdněním náměstím. Domnívali se, že přicházejí o předpokládaný zisk. 20. července svolali vlastní jednání, vyprovokovali následné zasedání městského zastupitelstva 23. července, které rozhodlo že situace na náměstí vrátí do původního stavu. /NOVOMĚSTSKO č. 15/.

Zajímavý byl osud tzv. podnikového fondu. 27. dubna městská rada rozhodla, že bude zřízen jako výpomoc podnikatelům s trvalým bydlištěm i provozovnou na území města, a to ve výší tisíc korun. 11. května fond zrušilo a uspořená částka šla na

 

Rok: 
Přepsal/a: 
8.C 1.ZŠ šk.rok 2011/2012