O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 127

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

(127)

den smutné události se na místě činu objevily květiny.

K podivné události jejímž počátkem byl opět alkohol a na konci smrt (neobjasněný pád z okna) došlo v lednu na hotelové ubytovně Duo.

MINI FITCENTRUM

Příloha : FITCENTRUM

5 20,21,22,23

I novoměstští občané si již mohou dopřát to, co jiné menší místo zatím ne, a co dosud znali jen z filmů : unavený podnikatel si na hodinku zajde do posilovny zacvičit a zarelaxovat, zaoblující se žena si nechá vypracovat individuální cvičební program právě pro své konkrétní partie. Od konce března je toto a spousta dalšího možné v nově zbudované posilovně, která navazuje na tělocvičnu Středního odborného učiliště na Bělisku /Novoměstsko č. 8/.

VRATISLAVOVO NÁMĚSTÍ

Příloha : VRATISLAVOVO NÁMĚSTÍ

Od 2. dubna změnilo náměstí Sekaninovo název na Vratislavovo. Rozhodla o tom většina členů městského zastupitelstva na svém zasedání. Také ulice 9. května byla přejmenována vžitým a dávno používaným názvem ulice Školní. Pouze ulice Figurákova si svoje pojmenování udržela. Doporučený návrh přejmenovat ji na ulici Dr. Sekaniny hlasováním neprošel.

MĚSTSKÁ POLICIE

Příloha : MĚSTSKÁ POLICIE

Městská policie byla městským zastupitelstvem ustavena 2. dubna. Ještě před tímto datem probíhaly psychotesty, jejichž výsledky byly podkladem pro výběr budoucího velitele – p- Martina Grepla. Pravomoc městské policie je menší než u Policie České republiky, zahrnuje pouze místní záležitosti v rámci působení města. Vzájemná spolupráce obou policií však může - a v našem případe to následující měsíce potvrdily - přinášet spokojenost především občanům, kteří sice barevně odlišně uniformované policisty rozlišují, ale faktickou pracovní náplň hlouběji nezkoumají, pouze chtějí mít pocit bezpečí. Městští policisté tedy neřeší velké případy, ale svým průběžným procházením městem, návštěvami tanečních zábav a pohostinských zařízení řadě případných přečinů preventivně zabraňují, případně zasahují tak, aby se z malých nestaly velké.

CENTRUM ZDISLAVA

Příloha : CENTRUM ZDISLAVA

Dne 4. května zahájilo činnost v budově bývalé mateřské školy na Radnické ulici centrum pro handicapované děti. Bylo nazváno podle Zdislavy z Lemberka, patronky rodiny, dětí a slabých : Centrum Zdislava. Denní stacionář nabízí pobyt a individuální péči mentálně i konstitučně postiženým dětem a dospívajícím. Za pěkných dnů je vídat, jak se procházejí či na vozíčcích projíždějí městem, jinak s nimi pracovnice cvičí, rozvíjejí jejich manuální schopnost a samostatnost /Novoměstsko č.1/93/.

1. MÁJ

Příloha : 1. MÁJ

6 24,25,26

Stále se ještě jaksi nedaří najít správný vztah ke dni na samém počátku

 

Rok: 
Přepsal/a: 
8.C 1.ZŠ šk.rok 2011/2012