O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 126

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

(126)

pro úspěch opakován 28. června) /Novoměstsko č.11 a 12/. 1.února večer Diskoples, 14. února Studentský ples a 7. února Country bál.

ÚŘAD PRÁCE.

Příloha: Úřad práce

V prvních měsících roku zřídil úřad práce samostatnou pobočku přímo v Novém Městě na Moravě, místním nezaměstnaným tak odpadly cesty do okresního města. Novoměstská pobočka nabízela množství míst. Některá marně a některým rovněž marně. To znamená, že je několik trvale neobsazených profesí(kuchaři,zedníci) i mnoho osob,které prostě nikde pracovat nechtějí. /Novoměstsko č.16 a 17/

,,NOVOMĚSTSKO.“

Příloha: Novoměstsko

Městská rada přijala v lednu rozhodnutí, že list Novoměstsko bude mít placeného redaktora. Důvodem byla představa, že se tím list oživí a zaktualizuje. Tímto redaktorem jsem se stala já, autorka těchto řádků. Od nástupu do funkce 3.března se snažím přinášet všechno, čím město žije. Nevyhýbám se problémům, kritice. Jak se tato práce daří dokazuje čtrnáctideník sám.

Spojení funkce redaktora místního listu a kronikáře, i snaha, aby se první , „pracovní“ kronikou města stal list sám, se projevuje v listu tím, že alespoň krátkou zmínkou, třeba jen pozvánkou, reaguji na všechny důležité události. V kronice se pak často objevují odkazy na jednotlivá místa, kde je problém popsán podrobněji.

Se změnou v redakci došlo i ke změně tiskárny. Moderní, přes počítač připravovaná fotosazba firmou Reprocentrum Blansko dodala periodiku pěknou grafickou tvář.

KABELOVÁ TELEVIZE.

Příloha: Kabelová televize

V mnohých městech zavádějí, mnohde už provozují kabelovou televizi. Počátkem roku proběhla první jednání s firmami, které kabelový rozvod nabízejí. Informativně se zjišťoval zájem občanů. Později však aktivita kolem kabelové televize poněkud poklesla. Snad příští roky. /Novoměstsko č.9,21,22/.

NOVÍ ŘEDITELÉ ŠKOL.

Příloha: Noví ředitelé škol

Až na veřejnost se přenesly starosti s obsazením škol novými řiditeli. Školský úřad ve Žďáru n. S, vypsal výběrová řízení, které v případě II.ZŠ vyhrál občan Karviné Dr. Zielina. Město mu ale nemohlo, později ani nechtělo splnit nadsazené požadavky na bydlení. Nakonec zůstali ve funkcích ředitelů obou novoměstských škol ti původní. Na I. Základní škole Otto Ondráček a na II. Základní škole Bohumil Havlík.

Městská rada projednávala nemilou situaci na všech svých zasedáních až do března.

TREST ZA VRAŽDU.

Příloha: Trest za vraždu

Příloha:12 21,22,23,24,25

4 19

Soud s pachatelem vraždy, která otřásla obyvatelstvem Nového Města na Moravě v říjnu loňského roku, probíhal na jaře u Krajského soudu v Brně. Soudní projednávání a výše trestu pro pachatele - 11 - let se dostaly i na stránky celostátního tisku. Kamarádi zavražděného Davida Surůvky nezapomněli a 18.října ve výroční

 

Rok: 
Přepsal/a: 
8.C 1.ZŠ šk.rok 2011/2012