O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 125

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

(125)

zovala společnost ze Stavěšic (okr. Hodonín), se dostaly na pořad jednání dne 27. ledna. Provozovatelé jsou stíháni pro trestný čin podvodu.

 

NOVOMĚSTSKÁ KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ

Příloha: Novoměstská kulturní zařízení

O vzniku zařízení bylo rozhodnuto na konci roku 1991. Od 1. ledna 1992 pak tato organizace zahrnovala pracoviště:Kulturní dům, Kino a Horácké muzeum. Přechod Horáckého muzea pod Novoměstská kulturní zařízení nebyl tak docela bez problémů, správněji jeho odloučení od okresního muzea ve Žďáru nad Sázavou. Sbírkový fond Horáckého muzea, tvořící největší a nejcennější část sbírek okresního muzea, být vrácen musel, majetková vypořádání však menší problémy přinesla.

Ředitelem Novoměstského Kulturního zařízení byl na zasedání městské rady dne 10. února jmenován Ing. Lubomír Beneš. Do funkce nastoupil 1. března 1992. Od nově vzniklé příspěvkové organizace si město slibovalo zjednodušení práce v kulturní sféře a centrální ekonomické i údržbářské zařízení zázemí. Samotní pracovníci Novoměstských kulturních zařízení však v praxi zaznamenali i negativa tohoto rozhodnutí a poukazovali na ně.

V posledních měsících roku probíhaly přípravy na to, aby od 1. ledna přibrala Novoměstská Kulturní zařízení ještě městskou knihovnou. Důvodem byl předpokládaný rozpad sítě Okresní knihovny.

HORÁCKÉ MUZEUM.

Příloha: Horácké muzeum 10 18,19

11 20

3 9,10,11,12,13,14

4 15,16,17,18

Expertní zkoušky potvrdily zjištění z minulého roku, že stavební práce na muzeum byly provedeny nekvalitně a ještě navíc byla spotřeba materiálu účtována asi o jeden a půl miliónu Kč více, než odpovídalo skutečnosti. Město se rozloučilo se stavebními firmami Sanační stavby Brno a Rudný projekt Brno tím, že na ně podalo soudní žaloby. Informace o soudní žalobě vyslechla městská rada dne 9. března 1992. Novým generálním dodavatelem se na základě výběrového řízení Agrostav Žďár. /Novoměstsko č. 13./

Přesto, že Horácké muzeum ještě nemůže na výstavní činnost moc pomýšlet, o to, co jednou bude vystavovat, se stará. Diváckou atrakcí by se v budoucnu mohl stát ,,Vírský mlejnek“ /Novoměstsko č. 19 a 23 ./

ARMÁDA SPÁSY.

Příloha: Armáda spásy

Major Wiliam van der Harst z Holandska, president Armády spásy v Československu, přijel 11. února se svou chotí do Nového Města na Moravě. Nabídl představitelům města zajímavé sociální programy. K dalším vzájemným kontaktům už však nedošlo. Město by muselo do nabízených programů vložit nezanedbatelnou finanční částku, která se ovšem v městské pokladně těžko hledá. /Novoměstsko č.4./

PLESY

Jako každoročně, tak i letos se v lednu a únoru pořádaly plesy. Tradiční ples pod názvem ,, I. Společenský ples“ se konal 24. ledna. Ostatní už byly připraveny spíše pro mládeže a to i pro tu nejmladší. 1. února odpoledne Dětský karneval (byl

 

Rok: 
Přepsal/a: 
8.C 1.ZŠ šk.rok 2011/2012