O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 124

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

voměstských zastupitelů pp. Josef Juračka a František Polnický. Křesťanská a demokratická unie. Československá strana Lidová (KDU – ČSL) je nahradila svými dalšími kandidáty, pí Evou Havlíkovou a Ing. Jiřím Gregorem. Poslanecký slib složili na zasedání dne 27. února.

HRY BEZ HRANIC

Příloha:HRY BEZ HRANIC

1 1

2 2, 3 ,4

3 5

4 6, 7

2 3, 4 ,5,

6, 7, 8

 

Úspěch novoměstského družstva v mezinárodní televizní soutěži Hry bez

hranic zajistil našemu městu účast v pražském semifinále. Zde bylo 18. Ledna

zaznamenáno absolutní vítězství, což znamenalo – finále. No a že oba předchozí

úspěchy nebyly náhodné, dokázalo a korunovalo 2. února další vítězství Nového

Města na Moravě, které se tak stalo nejúspěšnějším družstvem celé letošní zimní

části Her bez hranic. Byly to krásné dny. Město soutěží žilo, o čemž svědčily autobusy, směřující na podporu našeho družstva, do Prahy. Byly plné nadšených fanoušků s náležitým vybavením - látkovými transparenty počínaje a všelijakými rámusidly konče.

/Novoměstsko č.3./

Protože ale nemohli být v Praze přítomni všichni, připomnělo si město svůj úspěch ještě jednou 4. dubna na besedě se všemi soutěžícími, se zástupci někdejších třebíčských soupeřů, ale i s televizní moderátorkou Martinou Adamcovou a dalšími televizními pracovníky. Ještě před zahájením besedy poděkoval p. starosta všem soutěžícím i doprovodu za krásnou a úspěšnou reprezentaci města. /Novoměstsko č.8./

A co další hry bez hranic? Městská rada rozvažovala nejprve účast v letní části, později se klonila spíše k přímému pořádání zimních her, ale finance nakonec způsobily, že Hry bez hranic už zůstanou pro Nové Město na Moravě jen příjemnou vzpomínkou. Městská rada tento problém vyřešila na svých zasedáních poprvé 6. dubna a podruhé 28. prosince.

 

KUPÓNOVÁ PRIVATIZACE

Příloha: KUPÓNOVÁ PRIVATIZACE

5 8, 9

6 10, 11

7 12, 13

8 14

9 15, 16, 17

Po nevalném rozjezdu kupónové privatizace kolem roku 1991 nastaly v lednu,

především v poslední lednový týden, pro zaměstnance podniku výpočetní techniky těžké

chvíle. Asi třetina všech zaregistrovaných totiž do poslední chvíle váhala a pak stála v

nekonečných řadách front. Ale ti, kteří rozřešili dilema, zda se kupónové privatizace

zúčastní, se museli ještě dále rozhodnout, jak. Zda sami, nebo prostřednictvím fondů.

Lákavé nabídky investičních fondů útočily na držitele investiční knížky ( DIK – y) ze všech možných sdělovacích prostředků a ve formě letáčků vykukovaly téměř denně ze schránek na dopisy. Jeden z nejaktivnějších fondů H& CC (tzv. harvardský) měl i řadu agentů, z nichž někteří působili i v našem městě /Novoměstsko č.6./

Jedním z podniků, které byly zařazeny do 1. vlny kupónové privatizace, byl i novoměstský podnik Sport. Během r. 1991 změnil název, pokoušel se změnit i výrobní program. Na samém počátku roku se objevovalo mnoho otazníků. Vyslovil je tisk.

Jakoby městská rada neměla dost jiných starostí, zjitřené emoce neúspěšných hráčů-účastníků počítačové hry TURBO, kterou v kulturním domě provo-

 

 

 

Rok: 
Přepsal/a: 
8.C 1.ZŠ šk.rok 2011/2012