O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 123

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

(123)

ÚVODNÍ SLOVO

Příloha: ÚVOD

Zaznamenal-li čtenář kroniky města některé změny mezi rokem 1990 a 1991, zaznamená je i

mezi roky 1991 a 1992, třebaže jen malé.

Po zvážení jsem upustila od členění do kapitol. Nelogické a násilné se mi zdálo být

oddělování už prvních kapitol „Činnost městského úřadu a městského zastupitelstva“ a

„Život města“. Vzájemného prolínání obojího jsem cítila stále více. Takže jsem se rozhodla

(možná i proto, že události popisují zpětně s odstupem v r. 1994) uspořádat jednotlivé dílčí

Kroky větších akcí do celku a podchytit pro budoucího čtenáře vznik, vývoj i vyústění jednotlivých

problémů. A tak je ostatně na dalších místech přiznáno, netajím se s tím, že život města,

jeho tep, nálady a vzruchy se snažím co nejsvědomitěji zachytit v „Novoměstsku“.

Novoměstsko je nedílnou součástí těchto zápisů, v kronikářských textech pravidelně

odkazuji na detailnější popis událostí do jednotlivých čísel. Návod pro budoucí

uživatele budiž tento: chronologické městské dění lze najít v Novoměstsku, uzavřené

problémové okruhy v kronice.

 

POČET OBYVATEL

Příloha: POČET OBYVATEL

 

K 1. lednu 1992 mělo Nové Město na Moravě 11. 815 obyvatel. Toto číslo udává

počet obyvatel města včetně místních částí. Bez nich je počet obyvatel samotného

města 8.399.

 

PRVNÍ NOVOROČNÍ OBČÁNEK

Příloha: PRVNÍ OBČÁNEK

 

Letošním prvorozeným občánkem města se stal Miroslav Skalník. Zároveň jako

první je i jediným dítětem, které se 1. ledna narodilo v místní nemocnici. Doma bude

u Františka a Ivany Skalníkových v Pohledci č. 108. Všechna ta prvenství mu ovšem

z rodinného pohledu „kazí“ starší bratr František.

 

OSAMOSTATNĚNÍ OBCÍ

Příloha: OSAMOSTATNĚNÍ OBCÍ

Příloha: 1, 2

Křídla, Nová Ves, Vlachovice a Zubří byly do 31. prosince 1991 místními

částmi Nového Města na Moravě. Od 1.1. 1992 to jsou opět samostatné

obce se svými starosty – i starostmi. Ještě do jara doznívala jednání s

novoměstským úřadem. Ten např. dle rozhodnutí městské rady ze dne 13. ledna

pomáhal s přípravou voleb. Od 14. března si už čtyři starostové vedou a řídí vlastní obecní samosprávu. Rozchod probíhal klidně s vědomím, že velký i malý,

město i obec musí nadále spolupracovat, vzájemně komunikovat a zásadní

problémy regionu řešit společně. /Novoměstsko č. 7./

 

ZMĚNY V MĚSTSKÉM ZASTUPITELSTVU

Příloha: ZMĚNY V ZASTUPITELSTVU

V souvislosti s osamostatněním obcí Křídla a Nová Ves opustili řady no-

 

Rok: 
Přepsal/a: 
8.C 1.ZŠ šk.rok 2011/2012