O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 12

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

odstupuje z funkce předseda František Dvořák a další členové P. Klapač a ing. J. Zvěřina. Schůze rozhoduje odložit městskou konferenci KSČ už na měsíc leden a ruší oslavu závěru měsíce Československo-sovětského přátelství. Vedení MěV KSČ do konference byl pověřen ing. Hubert Špinar. 8. prosince 1989 vychází z porady ved. pracovníků Měst NV a jím řízených organizací směrnice o zrušení oslovení soudruhu – soudružko ve všech formách a návrat k tradičnímu českému pane – paní. 11. prosince 1989 se z příkazu OV KSČ v novoměstských závodech a institucích likvidují archivy ZO KSČ. 12. prosince probíhá ve velkém sále MKD opět veřejné fórum za účasti 450 osob. V různorodých diskusních vystupuje i RSDr. Z. Kadlec, ředitel MKD, který se snaží svým vystoupením vyvolat dojem, že byl vždy demokrat a že mimo něho nikdo nerozumí práci v kultuře (přesto, že už donedávna dělal pouze „stranické funkce“). Jeho vystoupení se však nesetkává s žádným ohlasem. Naopak se objevují názory, aby jako bývalý „kádrovák“ z funkce ředitele MKD odstoupil. 14. prosince 1989 se v sále MKD koná plenární zasedání Měst NV na kterém jsou na uvolněná místa členů rady Měst NV – členů KSČ zvoleni: ing. Jiří Loučka, Jaromír Buchta, ing. Jaromír Černý, Jan Trödler a František Kučera. Po plenárním zasedání proběhlo další Veřejné fórum, jehož jediným bodem programu byla beseda s pražskými studenty jíž se zúčastnilo asi 250 lidí. 19. prosince se uskutečnilo veřejné shromáždění OF ve velkém sále MKD za účasti 500 občanů města. Na programu byla diskusní vystoupení občanů k problémům města a podpora Václava Havla na funkci prezidenta republiky. Byla to poslední veřejná schůze Občanského fóra města v tomto roce. 20. prosince 1989 se poprvé sešla nově rekonstruovaná rada Měst NV. Mimo jiné projednávala i žádost občanů, obyvatelů domu č. 972 na Hornické ulici o odstoupení z funkce poslance Fr. Dvořáka ve kterého ztratili jako voliči důvěru. Žádost podepsalo 37 občanů. Nová rada Měst NV též potvrdila ve funkcích stávající redakční radu Novoměstského zpravodaje ve složení J. Čejka, M. Dvořák a J. Maděra. V posledních dnech roku vyjádřili obyvatelé Nového Města na Moravě nadšený souhlas se zvolením Václava Havla prezidentem republiky (29. 12. 1989). Tolik tedy k popisu nejdůležitějších událostí v našem městě po 17. listopadu 1989.

Příloha: TISKOVINA EVANGELICKÉHO SBORU

40 72

Českobratrský evangelický sbor v Novém Městě na Moravě tiskovinu s přehledem o vánočních a novoročních bohoslužbách v Novém Městě na Moravě, Bystřici n/P. a Blažkově s termíny vánočních besídek dětí v Novém Městě, Křídlech a v Divišově.

Příloha: VÁNOČNÍ KONCERT

40 73

26. prosince 1989 uspořádal MKD v Novém Městě na Moravě Vánoční koncert, ve kterém účinkovaly pěvecké

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Vlčková