O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 114

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

(114)

na výpomoc na určitou dobu pracovnice.

Od 1. 1. 1992 se tedy muzeum v důsledku rozpadu muzejní sítě okresu stane městským zařízením. Město projednalo převzetí Horáckého muzea již v 1. pololetí tr. Jednání o delimitaci majetku nejsou jednoduchá. Ředitel okresního muzea odmítl zaplatit i kouzelný pohár z 18. století, rozbitý v okresním muzeu a neakceptuje ani snahy Horáckého muzea o získání předmětů nezbytně nutných k zajištění činnosti.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

Příloha: MĚSTSKÁ KNIHOVNA

34 66

Čtenářů bylo v tomto roce 1166, z toho 32 do 14-ti let. Výpujček za rok bylo 75.486.

Z půjčoven byla vyřazena obsahově zastaralá literatura a tyto knihy byly uloženy zvlášť. Pro školy a Klub důchodců pořádala knihovna literární pásma. Skladovací prostory ani náhradní umístění se pro knihovnu nepodařilo zajistit.

JUNÁCI

Příloha: JUNÁK

34 67

4 14,15,16,17,18,19

5 20,21,22,23,24,25

Junáci pokračovali úspěšně v obnovené činnosti. Svoji tradiční činnost – schůzky, tábor a veřejně prospěšnou práci – zpestřili letní výstavou ve své klubovně na Malé ulici.

VI. TĚLOVÝCHOVA A SPORT.

Příloha: Tělovýchova a sport

Jaký bude pro sportovce rok 1991 napověděla valná hromada Tělocvičné jednotky koncem března. S nedobrou ekonomickou situací se začali sportovci vyrovnávat už předchozí rok. Nadále se tedy musí pamatovat na maximální péči o vlastní příjmy, rozvíjení služeb, sponzorství, reklamy.

K 1. lednu požádal o vystoupení z TJ oddíl orientačního běhu. Obdobnou žádost vznesli i fotbalisté, motivujíce svoje rozhodnutí přáním sponzora podporovat finančně i materiálně oddíl kopané, pokud se tento osamostatní.

V důsledku ukončení činnosti Správy tělovýchovných zařízení k 1. dubnu, v jehož užívání byl od r. 1972 hotel SKI, výbor Tělocvičné jednotky vypracoval a předložil delimitační komisi VV ČeSTV materiály, na jejichž základě požádal o převedení hotelu SKI do majetku TJ a do její správy. VV ČesTV návrh posoudil a po zvážení všech okolností rozhodl provozovat hotel SKI jako podnik VV ČeSTV s majetkovým podílem TJ.

 

SPORTOVNÍ TŘÍDY

Příloha: Sportovní třídy

Sportovní třídy končí. Celkem osmnáct let navštěvovaly zdejší pohybově nadané děti sportovní třídy při II. Základní škole. Rozvíjely si talent, pěstovaly vůli a učily se vítězit i prohrávat. Nejeden absolvent novoměstské sportovní třídy pokračoval ve vrcholových střediscích, většinou lyžařských. Po počátečním nadšeném zájmu dětí i rodičů přišlo určité vystřízlivění a úbytek zájmu, což se projevilo i ve výsledcích . A období drahého masového výcviku turistů na státní účet skončilo. Nové talenty se už budou objevovat a pěstovat jinde a jinak.

ZLATÁ LYŽE

Příloha: Zlatá lyže

35, 68

36, 69

Nejvýznamnější sportovní událostí roku 1991 byl LIII. Ročník Zlaté lyže. Konal se ve dnech 11. až 13. Ledna. Krajně nepříznivé počasí pře-

 

Rok: 
Přepsal/a: 
8.C 1.ZŠ šk.rok 2011/2012