O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 113

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

(113)

 

tituly: Tankový prapor (14 představení, 3661 diváků), Predátor (9 představení, 1859 diváků) a Tanec s vlky (dvojprogram: 2x8 představení 2x1123 diváků). V únoru a dubnu připravilo kino představení pro důchodce i do června byly dva večery v měsíci věnovány členům filmového klubu. Od příští sezóny (září) už filmový klub další činnost neobnovil.

MĚSTSKÝ KULTURNÍ DŮM

Příloha: Městský kulturní dům

6, 15, 16,17,18

30, 55, 56, 57

31, 58

3, 13

se jako tradičně věnoval přípravě a zprostředkování kulturních pořadů. Jejich spektrum včetně dat dostatečně přehledně přináší list Novoměstsko v průběhu celého roku. Nutnost šetřit a úsporně hospodařit se projevila v omezení některých kursů, klubových pořadů a jiných ztrátových aktivit. Uvolněné klubovny proto bylo možno pronajímat nejrůznějším firmám a to dlouhodobě i krátkodobě.

Oblíbena restaurace s názvem Včela ukončila koncem roku svoji činnost a provoz stravovacího zařízení převzal sám kulturní dům. Ani tato restaurace se, jako většina jiných, neobešla bez módních hracích automatů.

HORÁCKÁ GALERIE

Příloha: Horácká galerie

32, 59, 60, 61, 62

33, 63, 64, 65

Hlavním úkolem galerie v r. 1991 bylo zabezpečit plynulý postup rekonstrukce. Vlastní odborná a výstavní činnost byly realizovány v omezené podobě.

V roce 1991 spravovala Horácká galerie sbírky v celkovém počtu 2844 evidovaných jednotek. Významným, ale ještě nezaevidovaným přírůstkem děl bylo převzetí pozůstalosti Jana Štursy a dalších předmětů výtvarného charakteru od Horáckého muzea.

Výstavní činnost dokumentují poznámky na výstavy. (Viz příloha.) Tuto výstavní činnost omezila v jarních měsících rekonstrukce. Lešení podél budovy v blízkosti oken by mohlo usnadnit přístup zlodějům k cenným exponátům. Vlastní rekonstrukce spočívala v podchycení havarijní klenby stropu v hlavním objektu, v rekonstrukci elektroinstalace včetně elektrického vytápění v podlaze v prvním patře spojovacího traktu. Bylo instalováno signalizační zařízení. Dlouhodobá snaha o vymístění bytů z areálu doznala částečný úspěch. V Horácké galerii už zůstávají pouze dva byty.

HORÁCKÉ MUZEUM

Příloha: Horácké muzeum

Budova muzea je mimo provoz a pokračuje se na její rekonstrukci.

Po rozpadu okresního muzea byla ze sbírek vyloučena většina vypůjčených předmětů. Do sbírek přibylo za 1. pololetí 355 ks písemností a fotodokumentace, za 2. pololetí 233 ks písemností a fotografií. Sbírkové fondy byly reevidovány. Ve spolupráci s městským úřadem byly dány do provozu náhradní depozitní prostory na Rokytně. Nové regály zaplatil městský úřad, neboť ředitel okr. Muzea je odmítl uhradit. Nastěhovány sem byly sbírky (240 ks) z muzea ve Velkém Meziříčí. Z okresního muzea byla do Horáckého muzea přestěhována sbírka 232 ks skla. 681 ks starých tisků, uložených ve vlhkém prostředí, bylo přestěhováno do náhradních prostor v okresním úřadu národního zdraví.

Pro delimitaci z okresního muzea považovalo ministerstvo kultury soupis sbírek v majetku Horáckého muzea. Proto byla k jeho zvládnutí přibrána

Rok: 
Přepsal/a: 
8.C 1.ZŠ šk.rok 2011/2012