O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 112

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

(112)

bylo vedení ústředního topení zastíněno lamelovými stropy, z rekonstruovaného

školnického bytu se stala žákovská knihovna. Všechny třídy a odborné pracovny byly vybaveny závěsnými kloubovými držáky na televizní přístroje a ve škole zahájil provoz uzavřený televizní okruh.

Školní rok byl ukončen slavnostní akademií. Na základě ohlasu se počítá s její přípravou každé dva roky.

II. ZÁKLADNÍ ŠKOLA.

Příloha: II. ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Ve školním roce 1990/1991 navštěvovalo II. ZŠ celkem 747 dětí, počet tříd byl 26. Z toho deset tříd prvního až čtvrtého postupového ročníku s 281 žáky. Ředitelkou školy byla Božena Zvěřinová. Docházku ukončilo celkem 125 dětí, mnozí z nich byli žáky posledních sportovních tříd na této škole. Za svůj velký úspěch letošního roku škola považuje, že z celkového počtu primánů – třicetjeden - jich celých 21 žáků přišlo právě z II. ZŠ.

Aby i v dalších letech byla výuka kvalitní a na úrovni doby, byly zakoupeny nové videorekordéry a magnetofony.

K dlouholetým problémům školy patří špatná tepelná izolace a trvalý chlad v severně orientovaných učebnách. Částečnému zmírnění měla napomoci výměna hlavního rozvodu tepla – větve, vedoucí šatnami a posílení článků radiátorů. Dále škola zajistila nátěry střech, oken a okapů.

GYMNÁZIUM.

Příloha: GYMNÁZIUM

Ve školním roce 1990/1991 studovali v místním gymnáziu celkem 403 žáci. Došlo k dělení a diferencování čtyřletého studia na obor přírodovědný a humanitní. Do tohoroční primy nastoupilo dalších 31 studentů, spíše dětí – z místních a okolních základních škol, které prošly výběrovým řízením.

Za největší událost roku lze považovat úspěch Michala Štorka na chemické olympiádě v polské Lodži, o kterém píšeme podrobněji na jiném místě kroniky.

Poprvé nepatřila k maturitním předmětům matematika. Někteří studenti si ji zvolili jako nepovinný předmět, jiní vděčně prokazovali svoje studijní znalosti v jiných oborech. Dvě studentky, kterým studium zkomplikovalo mateřství , úspěšně odmaturovaly až v září.

Mezi studenty začíná ožívat tradiční studentská kultura a zábava. Ukázkou toho byla např. Jarní akademie, která se nesla v duchu posledního zvonění a přinesla radostný humor a řadu pěkných nápadů. Ti studenti, kteří projevují výtvarné nadání, mají možnost presentovat své práce na stálé výstavě na chodbách školy. K profesionálnímu zlepšení vzhledu školy přispěla oprava štukatury v aule a vymalování všech místností ve druhém poschodí.

V. KULTURNÍ ČINNOST

Příloha: KULTURA

KINO.

Příloha: KINO.

 

27 52

28 53

29 54

Novoměstské kino odpromítalo v r. 1991 celkem 449 představení a diváci mohli shlédnout celkem 175 filmových titulů. Diváků přišlo do kina celkem 61. 833, průměrná návštěvnost na jeden film byla 138 osob. Z uvedeného počtu bylo 47 představení pro děti a 18 pro školy. Nejúspěšnějšími filmy sezóny byly

 

Rok: 
Přepsal/a: 
8.C 1.ZŠ šk.rok 2011/2012