O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 111

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

(111)

v rekreačním středisku Pegas na Medlově. Do Nového Města na Moravě jezdili do tělocvičny, na nákupy, do kina. Nápadně oblečená, danou mentalitou hlučnější a kvůli špatným zprávám z domova nevyrovnaná mládež si u části novoměstské veřejnosti příliš sympatií nezískala. Přesto kdo mohl a chtěl snažil se jim pobyt zpříjemnit. Novoměstští sportovci zapůjčili lyže a boty, místní knihovna knihy, školy daly k dispozici tělocvičny. Talentovaným nabídla možnost využití místní Základní umělecká škola. Jednou z takovýchto podpůrných akcí se stalo – vlastně mělo stát – vystoupení zlínského dětského souboru Valášek. Zlínské děti přijely a předvedly 27. prosince překrásné vánoční pásmo. Bohužel před téměř prázdným hledištěm. Sněhová nadílka ten den zcela ochromila dopravu a autobus z Medlova nedojel.

 

PENĚŽNÍ HRA TURBO.

Příloha: PENĚŽNÍ HRA

 

Rok 1991 byl také rokem, ve kterém se velmi rozšířily peněžní hry. Zprvu byly založeny na jednoduchém principu dětských pohlednicových her a tzv. řetězců štěstí. Na adresu často zcela neznámých lidí se poštou zasílaly sta i tisíce korun. Doba počítačů se prosadila i v této oblasti a rozběhla laviny her nové generace se jmény Fatima, Help-line aj. Koncem roku, krátce před prohlášením podobných her za nelegální, si v Novém Městě na Mor. pronajala místnost i společnost TURBO ze Stavěšic, okr. Hodonín.

IV. ŠKOLSTVÍ

I.ZÁKLADNÍ ŠKOLA

 

Příloha: ŠKOLSTVÍ

Příloha: ZÁKLADNÍ ŠKOLA I.

Ve školním roce 1990/1991 navštěvovalo školu 680 žáků. Rozmístěných ve 24 třídách následovně:Třída

Počet žáků

Třída

Počet žáků

Třída

Počet žáků

Třída

Počet žáků

Třída

Počet žáků

1.A

26

3.A

28

5.B

26

6.D

29

8.A

34

1.B

26

3.B

29

5.C

31

7.A

32

8.B

28

2.A

27

4.A

35

6.A

30

7.B

29

8.C

36

2.B

27

4.B

33

6.B

27

7.C

25

8.D

29

2.C

10

5.A

30

6.C

28

7.D

25

CELKEM 680

 

Hlavní budova na Vratislavově náměstí nestačila pojmout všechny třídy. Šest tříd sídlilo v tzv. přístavbě u katolického hřbitova, dvě další a ještě školní družina v tvz. Halině.

Ve vedení školy stáli: ředitel Otto Ondráček, zástupci ředitele Jaroslava Librová a Zdeněk Havlík.

Žáci dostali možnost učit se z cizích jazyků; angličtině a němčině. Předpokládalo to ovšem i další studium a zdokonalování se učitelů. Byla rovněž zřízena učebna výpočetní techniky, zpočátku ještě se zastaralými typy počítačů, od února 1991 už typy PC AT 286. V 5. a 6. ročníku byly zavedeny studijní třídy po žáky, u nichž se předpokládá zájem i schopnosti pro další studium. Do primy místního gymnázia přešlo 15 žáků.

Škola se nevyhnula ani stavebním úpravám. V přízemních prostorách

 

Rok: 
Přepsal/a: 
8.C 1.ZŠ šk.rok 2011/2012