O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 11

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

radu Měst NV na základě zrušení vedoucí úlohy KSČ ve společnosti a obsadit ji nestraníky a jinostraníky. V pátek 1. prosince bylo do sálu místního kina svoláno demokratické fórum komunistů, kterého se s představiteli MěV KSČ a Měst NV zúčastnilo pouze asi 50 účastníků. Tentýž den i den následující byly v MKD promítnuty videozáznamy ze zásahu bezpečnostních sil proti studentům 17, listopadu v Praze. Promítání se zúčastnilo celkem 1.300 diváků. V pondělí 4. prosince 1989 svolává předseda Měst NV mimořádné jednání rady Měst NV, na kterém seznamuje přítomné s výsledky jednání s mluvčími OF ze dne 29. 11. 1989. Dále předseda seznámil s možnými alternativami změn složení rady Měst NV – odstoupení některých členů KSČ. Pro tuto chvíli rada rozhodla doplnit stávající radu o dva zástupce z jiných stran a to o ing. J. Černého (ČSL) a L. Svobodovou (ČSS). V MKD se tento den konala schůze mluvčích občanského fóra. V úterý 5. prosince probíhá od 16.00 do 18.00 hodin ve velkém sále MKD první veřejné shromáždění občanského fóra za účasti více než 500 občanů. Četné diskusní příspěvky se týkají ve velké šíři problematiky města a jeho dalšího demokratického rozvoje. Na jednání Rady Města NV dne 6. prosince 1989 odstoupili z funkcí členů rady poslanci ing. Nosek, ing. Latislav, ing. Zedník, ing. Mička – všichni členové KSČ, z důvodů nově připravované rekonstrukce rady na demokratickém principu. Tohoto jednání se zúčastnili i zástupci OF města ing. Musil, ing. Markvart, ing. Peňáz, J. Keller a M. Nejedlý. Posledně jmenovaný seznámil radu s prohlášením OF, které bylo předneseno na veřejném shromáždění v MKD a bude publikováno v týdeníku Vysočina. V prohlášení se m. j. uvádí přerušení možnosti direktivních zásahů MěV KSČ v čele s předsedou Frant. Dvořákem do řízení a činnosti všech složek a organizací města, rekonstrukce rady Měst NV, příprava svobodných voleb, odvolání poslanců kteří zklamali důvěru voličů, souhlas a solidaritu se studenty novoměstského gymnázia, okamžité řešení situace novoměstského zdravotnictví, navrácení cti a důstojnosti T. G. Masarykovi v našem městě. Zástupci OF též sdělili, že osobě předsedy Měst NV vyslovuje fórum plnou podporu. V diskusi předseda Měst NV prohlásil, že předseda MěV KSČ Fr. Dvořák nebude nadále pracovat v žádné funkci NV ,do 14. prosince bude provedena rekonstrukce rady Měst NV a znovupostavení busty T. G. Masaryka zajistí Měst NV v dohodnutém termínu. Na schůzi pracovníků UP-IV v MKD žádají zaměstnanci manifestačně uvolnění Fr. Dvořáka z funkce náměstka závodu pro kádrovou a politickou práci. V klubovně č. 8 MKD, která vždy výhradně sloužila pouze schůzovní činnosti MěV KSČ se koná schůze tohoto orgánu, na které

 

 

 

 

Tagy: sametová revoluce, Občanské fórum přepsala Lucie Vlčková

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Vlčková