O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 108

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

(108)

Politické strany

Příloha: Politické strany

14 33

15 34

16 35

Politická aktivita většiny místních organizací jednotlivých stran poněkud odpočívala po předchozích volbách do místních zastupitelstev a nabírala dech před volbami do Federálního shromáždění a České národní rady, ale čas od času se nějak projevovala. Naopak odezněla činnost Strany zelených a předvolební nadechnutí se pomoravských aktivistů nepřineslo kromě dvou členů v městském zastupitelstvu, kteří nemají žádné stranické zázemí, nic. Od širokého Občanského fóra se oddělila proklausovská větší část – Občansko demokratická strana (ODS). V Novém Městě na Moravě získala na 50 členů. Z šesti členů městského zastupitelstva přijal členství v ODS jeden. S tradiční silnou členskou základnou pracovala místní Československá strana lidová. K nejvýznamnějším událostem v místních podmínkách ČSL patřila změna v osobě předsedy strany. Starosta města Ing. Černý předal předsednictví paní Aleně Bláhové. Ve městě se objevovali na besedách poslaneckých a poslaneckých dnech osobnosti obou výše jmenovaných stran – ODS (21. Října Stanislav Devátý) i ČSL. Ale návštěvou samotného předsedy strany Jiřího Svobody se ve městě mohla v r. 1991 pochlubit pouze Komunistická strana Čech a Moravy (KSČM). Beseda se uskutečnila 16. Září v MKD a vyvolala zájem nejen členů KSČM. U zdejších členů KSČM však naopak nevyvolaly žádný zájem snahy Demokratické levice, která chtěla svoji levicovou politiku provádět na poněkud jiných zásadách než zprofanovaná KSČM.

ZLATÁ SVATBA

Příloha: Zlatá svatba

3 10

Dalším párem který se v letošním roce 18. října dožili padesáti let manželství, byli Božena a Josef Sáblíkovi z Petrovic. I jim popřál mnoho dalších spokojených let starosta města a zástupci společenské komise městské rady.

ZA SPOLEČNÝ STÁT.

Příloha: Za společný stát

V roce 1991 byla ještě myšlenka rozpadu společného státu pro mnohé občany nepředstavitelná. Na podzim se zvedla velká podpisová vlna na podporu požadavků prezidenta Havla o referendum ke státoprávnímu uspořádání republiky, které by učinilo konec všemu dohadování. Tehdy ještě podpis petice znamenal pro většinu signatářů zároveň vyslovení podpory společnému státu. V Novém Městě na Moravě byly podpisové archy vyloženy v hale městského úřadu a v Horácké galerii. V době od 15. září do 15. října se podepsalo 930 občanů.

KULTURNÍ POŘADY

Příloha: Kulturní pořady

S odchodem léta souvisela i nastupující kulturní a divadelní sezóna. Po jarních písničkářích zavítali do Nového Města na Mor. Herci zvučných jmen. 11. září Vlastimil Brodský, 10. listopadu Jaroslav Satoranský, 16. listopadu Jana Hlaváčová s Luďkem Munzarem a 29. listopadu Jiří Slovák.

PADESÁTNÍCI

Příloha: Padesátníci

16 36

Každoroční setkání novoměstských rodáků a jejich spolužáků pořádá městská rada a její společenská komise pro ty, kdo v uvedeném roce dovrší padesáti roků. Letošní setkání pro narozené v r. 1941 se konalo 26. října.

 

Rok: 
Přepsal/a: 
8.C 1.ZŠ šk.rok 2011/2012