O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 107

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

(107)

OBCHODNÍ SÍŤ

Příloha: Obchodní síť

2 5,6,7,8,9

 

Restituce a malá privatizace notně zamíchaly zaběhlou obchodní sítí v Novém Městě na Moravě. Objevil se nové prodejny a provozovny na místech z obchodního hlediska dávno opuštěných. Změnil se i sortiment prodejen a provozoven tradičních.

První novoměstskou podnikatelkou se stala paní Alice Hrdá. Název firmy Austrino se objevil nejprve na Domě služeb na Komenského náměstí. Poté, co byl objekt vydražen, přestěhovalo se Austrino na Sekaninovo náměstí do domu čp. 10. Sortiment: textil, elektronika, kosmetika; postupně se rozšiřoval.

Na Palackého náměstí čp. 31 mívali řeznictví Havlíčkovi. Jak se vyplatilo, že nebylo ze zdí prodejny odstraněno keramické obložení a nebyly sundány letité háky na maso. Novou prodejnu provozuje Zemědělské družstvo.

Velmi vítanou a hojně využívanou se stala prodejna nálevného mléka a mléčných výrobků v prostorách Lacrumu na Masarykově ulici. Nízká cena mléka přiměla zdejší hospodyňky, aby ze zadních polic v komorách vyndali a oprášili dříve tak známé konvičky na mléko.

Naopak nelibost, která vyvrcholila peticí novoměstských žen, vyvolal dočasný zánik prodejny Švadlenka. Příležitosti se chopila firma PEN. Zpočátku prodávala zboží textilně- galantního charakteru v bytě na samém vršku kopce Holubka. Později si otevřela prodejní prostory v pronajatých místech Horácká galerie.

Tradiční cukrárna na Sekaninově náměstí se vrátila rodině Janovských. Brzy získala konkurenci. Cukrárna Arnika byla otevřena též na Sekaninově náměstí v domě čp. 122.

Celostátně bylo prokázáno že největší zájem o soukromé podnikání je v oblasti módního zboží a rychlého občerstvení. Nejinak i v Novém Městě na Moravě. Vedle pultového prodeje přímo na tržišti, kde postupně začínají vládnout skupiny Vietnamců s jednostranným sortimentem, mohou občané zamířit do nových prodejen Modap, Fania, Jana. Vše na Sekaninově náměstí.

Bývalý lyžařský reprezentant pan Šimon si otevře „Snack Šimon“, vyhledávaný především mladší generací. Někdejší prodejna konfekčních oděvů tak nadlouho z Nového Města na Moravě zmizela bez náhrady. Výše zmíněné prodejny mířily svým sortimentem jinam.

Síť restaurací rozšířilo od 1. března družstvo Vzájemnost Včela, řízené p. Kovaříkem. Třebaže se Vzájemnost Včela brzy dostala do ekonomických potíží a sporů s kulturním domem a brzy ukončila svoji činnost, trvalé zprovoznění málo využívaného kuchyňského vybavení kulturního domu se stalo skutkem.

Od 2. září přibyla do sítě novoměstských prodejen další: Konzum Aleny Buchtové na Malé ulici s převážně potravinářským zbožím.

Ale že nejen chlebem živ je člověk, chtěl občanům Nového Města na Moravě předzvěst p. Jaroslav Krejča. V hotelové ubytovně Duo zahájil prodej výtvarných děl, předmětů umělecké výroby a užitečného umění. Nabízel i posezení v minikavárně. To celé pod názvem Atelier NC – Novae Civitatis.

Přibývalo i různých služeb. Podnikatelé chápali nutnost oslovit budoucí zákazníky a informovat o svých službách. Týdeník vysočina i Novoměstsko se plnily inzeráty, listonoši roznášeli po domech informační letáky.

Rok: 
Přepsal/a: 
8.C 1.ZŠ šk.rok 2011/2012