O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 105

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

(105)

československé exulanty, kteří po roce 1948 a pak po sovětské invazi museli opustit naši vlast…“ Tak začíná průvodní dopis pana Jožky Pejskara, autora a dárce knihy Poslední pocta. Tento encyklopedicky pojatý soubor biografií je nejen cenným zdrojem informací, ale i poutavou četbou o zajímavých lidských osudech. Česky vyšel poprvé v USA v roce 1989. Pan Jožka Pejskar se narodil roku 1912, v letech 1951 – 1979 působil jako redaktor rozhlasové stanice Svobodná Evropa. Není neznámý ani novoměstským starousedlíkům. Coby tajemník Národní strany sociální pobýval v letech 2. světové války v Novém Městě na Moravě a přispíval materiály z Novoměstska do různých novin a časopisů. (viz Novoměstsko č. 10).

 

ZLATÁ SVATBA

Dne 3. července oslavili svých padesát let společného života manželé Boháčovi z Brněnské ulice. Své zlaté svatby se oba manželé dožili v plné duševní i fyzické svěžesti. V srdečné besedě s gratulanty z městského úřadu se živě zajímali jak o současné dění ve městě, tak zavzpomínali na své dětství a mládí.

 

POUŤOVÝ JARMARK

Přílohy: 9 26

1 1

 

Městská rada rozhodla na jednom ze svých prvních zasedání o obnovení tradice trhů v našem městě a pořádat ročně čtyři jarmarky. Alespoň rámcově vycházela z historických dnů. Letošní jarmarky tedy připadly na dny: 15. květen (středa před sv. Duchem, šest týdnů po Velikonocích); 18. srpen (pouť na Kostelíčku); 9. říjen (středa po sv. Františku); 5. prosinec (mikulášský jarmark). O historii trhů viz Novoměstsko č. 8. Nejlepší předpoklady navázat na dřívější slavné trhy má termín srpnový. Ani silně proticírkevní tendence, akce a protiopatření nedokázaly zamezit každoročnímu pořádání pouti na Kostelíčku, kterou v posledních desetiletích pravidelně využívali i chovatelé, když ve stejném termínu předváděli výsledky své práce na Horáckých výstavách drobného zvířectva. Letošní pouť tedy nabídla věřícím slavnostní mši na Kostelíčku, ostatním množství stánků na Sekaninově náměstí i v okolí katolického hřbitova, velký pouťový trh v celém přízemí MKD a odpoledne pouťové posezení s orchestrem Luďka Kirchnera.

 

PODIVNÉ MÍSTO REKREACE

Příloha 1 2, 3, 4

 

Až na jednání městského zastupitelstva 15. července se dostal

 

Rok: 
Přepsal/a: 
Kateřina Zástěrová