O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 104

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

(104)

SLAVNOSTNÍ AKADEMIE.

Příloha 8 25

 

Zato další den byl sál městského kulturního domu plný. Byli by to špatní rodiče, kdyby se nepřišli podívat na vystoupení svých dětí. Učitelé a žáci I. Základní školy v Novém Městě na Moravě připravili Slavnostní akademii, plnou písniček, recitace, literárních pásem i pěkných sportovních výkonů.

 

ODCHOD SOVĚTSKÉ ARMÁDY

Z odchodu Sovětské armády se radovala celá země. V Novém městě na Moravě uspořádala místní ODS 26. června navečer setkání občanů a malou symbolickou oslavu s přípitkem. Méně bylo proslovů, zato více hudby, o kterou se postaral orchestr Luďka Kirchnera.

 

MEZINÁRODNÍ ÚSPĚCH STUDENTA.

Nové Město na Moravě tradičně reprezentuje lyžování a kulturní věhlas. Každá jiná forma reprezentace je vítána a ceněna, především jedná-li se o mladého člověka. V červenci to dokázal v polské Łodži abiturient novoměstského gymnázia Michal Štorek. Na XXIII. Mezinárodní chemické olympiádě získal jednu ze třinácti zlatých medailí. Na malé slavnosti, kterou připravila společenská komise městské rady a zúčastnili se jí starosta města, pracovnice RK OkÚ, profesoři gymnázia i rodiče Michala Štorka, popřáli všichni přítomní mladému chemikovi další úspěchy a zdar při studiu na Universitě Karlově.

 

VÝUKA ANGLIČTINY.

Zájem o výuku cizích jazyků je veliký. V tomto směru je pro naše město velkým přínosem zřízení pobočky anglické jazykové školy Internacionál Linguage Centrum (ILC) v prostorách středního odborného učiliště na Bělisku. Tato jazyková škola má svá střediska po celém světě, nyní tedy už i v ČSFR: v Praze, Brně a Novém Městě na Moravě! Už v prázdninových měsících proběhly internátní kursy, od září nastoupila do sedmi tříd, rozdělených podle dosavadního stupně znalosti, první stovka studentů. Výuka je netradiční a účinná. Učiteli jsou rodilí Angličané, žáky občané Nového Městě na Moravě a okolí ve věku od studentů po důchodce.

 

DAR JOŽKY PEJSKARA.

„Dovoluji si Vám věnovat literární Slavín, památník na zemřelé

 

Rok: 
Přepsal/a: 
Kateřina Zástěrová