O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 103

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

(103)

důležitými aktéry tradičních oslav Dne dětí. V neděli 2. června připravili učitelé ZUŠ Divadelní pouť a malování na chodníku. Panely, pomalované nejrůznějšími tématy a doprovodné scénky a výstupy, ukázaly šikovnost těch, kteří ZUŠ navštěvují, rodičům napověděly, kde jejich děti mohou trávit volný čas a všechny ostatní alespoň potěšily. Hudebně nadané děti se mohly veřejnosti předvést 9. června na koncertu a slavnostním vyřazení abiturientů v aule gymnázia.

 

VOJTOVA METODA

Ne všechny děti jsou však zdravé. Zkušenosti v diagnostice hybných postižení dle profesora Václava Vojty předával v Novém Městě na Moravě ve dnech 20. – 25. května celostátní kurs, pořádaný pražským Institutem pro doškolování lékařů a farmaceutů a Okresní úřad národního zdraví Žďár nad Sázavou, dětským neurologům. Kursu se zúčastnil sám prof. Václav Vojta, dnes neurolog dětského centra v Mnichově se synem, presidentka centry V. Vojty v Římě pí Jaroslava Havel – Bony a pí Marcela Klemová, reprezentující rehabilitační metodu prof. Vojty v Praze.

 

AUTOBUSOVÉ NÁDRAŽÍ, DOPRAVA.

Od 2. června je v provozu nové autobusové nádraží v prostoru pod zámkem. Cestujícím slouží i nová budova, kde je velká čekárna, místnost pro odpočinek řidičů autobusů, prodejna časopisů, bufet a veřejné WC.

Zhruba ve stejné době, kdy ČSAD otevírala nové nádraží, se začaly městem šířit zprávy o uvažovaném omezení provozu na železniční trati Tišnov – Žďár nad Sázavou. Tyto obavy byly oprávněné. Skutečně se uvažovalo o zrušení nerentabilních tratí, ale podařilo se už ve vyšších orgánech prosadit zachování stávajícího stavu.

 

HOVORY S OBČANY.

Kde jsou ty doby, kdy veřejná jednání navštěvovali občané po stovkách! Z veřejných zasedání městského zastupitelstva se postupně vytrácejí a ani Hovory s občany dne 19. června, kde byl celý podvečer věnován jejich názorům, jen a jen veřejnosti, mnoha zájemců nepřilákaly.

 

Rok: 
Přepsal/a: 
Kateřina Zástěrová