O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 101

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

(101)

Příloha 5 14

mohli vybrat ze čtyř. 19. ledna byl pořádán I. Společenský ples. Především mládež uvítala video disko ples 2. února, tradiční spolkové plesy reprezentoval Ples chovatelů 9. února a sezónu uzavíral 9. března Ples studentský. Je-li možno k plesům počítat i dětský karneval, dodejme datum 22. února.

 

HUDEBNÍ VYSTOUPENÍ

Z umělců, kteří se přijeli v první čtvrtině roku představit novoměstskému publiku, jmenujme brněnskou bluegrassovou skupinu Poutníci (18. ledna), písničkáře Palečka a Janíka (27. února), v evangelickém kostele vystupoval 21. dubna Spiritual kvintet a městský kulturní dům pozval na 22. duben Dalibora Jandu.

 

ADVENTISTÉ

Příloha: Adventisté 7 19

 

Pohledu na Nové Město na Moravě dominují dvě věže kostelů. Napovídají o příslušnosti části obyvatel města k církvi římskokatolické a církvi českobratrské evangelické. Od jara 1991 se zde velmi zaktivizovala další církev – Adventisté sedmého dne. Pravidelná setkání nad Biblí se konají každou sudou sobotu dopoledne v městském kulturním domě. Pro veřejnost připravili adventisté jarní cyklus přednášek o manželství.

 

ZLATÁ SVATBA

Před padesáti lety – 12. dubna 1941 – si řekli své „ano“ manželé Marie a Zdeněk Bukáčkovi ze Slavkovic. K životnímu jubileu jim poblahopřáli nejen členové rodiny a blízcí přátelé, ale i starosta města, zástupci společenské komise městské rady a zdejší zemědělští družstevníci.

 

SČÍTÁNÍ LIDU

K 1. březnu proběhlo celostátní sčítání lidu, domů a bytů. Tato akce si vyžádala dobrovolnou pomoc z řad občanů. Poděkování patří všem, jmenovitě pí Evě Brychtové, která svoji odměnu věnovala na konto volyňských Čechů z Malé Zubovštiny a panu Ladislavu Adámkovi, hlavnímu revizorovi a duši celé akce.

 

ŠTURSOVA PLASTIKA

O tom, že ne všechna umělecká díla umístěná v exteriérech

 

Rok: 
Přepsal/a: 
Kateřina Zástěrová