O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 10

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

cházejí, mají viditelně připevněnou trikolóru ve státních barvách na oděvu či pokrývce hlavy. Přicházejí další a další. Nechybí snad žádná z novoměstských institucí, jsou zde zastoupeny všechny závody. Těsně po zahájení shromáždění J. Kellerem a M. Nejedlým přichází v sevřeném útvaru se státní vlajkou v čele a s transparenty na podporu demokratických požadavků 500 pracovníků s. p. Chirana. Jejich skandování „Chirana je tady“ se neslo jako bouře už ze Žďárské ulice. Více než 2000 účastníků je shromážděné na podporu požadavků OF v generální stávce na Sekaninově náměstí. Program uvádí s pomocí aparatury skupiny Barel-Rock Miloš Nejedlý. Po úvodní básni studentky gymnázia následují jednotlivá vystoupení. Z nich patrně nejvíce zaujala řeč Evy Brychtové, učitelky LŠU (problémy školní výuky s nepravdivými historickými fakty, znovupostavení busty T. G. Masaryka a pod.), dále K. Šimkové z OÚNZ, J. Lišky, řed. Lacrumu, Dalibora Brambory s jeho skoro pantomimou (přišel se zalepenými ústy leukoplastí k mikrofonu, sundal si ji a se slovy „Konečně můžeme svobodně mluvit“, odešel), J. Jaroše a J. Dvořáka z k. p. Chirana. V programu dále zahrál a zazpíval M. Nejedlý píseň „Bařtipán“ a L. Malá rozdala přítomným text a naučila je píseň „Jednou bude mír“. S prohlášením Měst NV v několika bodech vystoupil i předseda Měst NV Petr Klapač. Tradičně sklidil některými potlesk, některými pískot a výkřiky nesouhlasu. Ve 14 hodin byla manifestace zakončena zpěvem státní hymny a poté se účastníci rozešli. Uvědomil jsem si, že pro drtivou většinu přítomných to byla jejich první stávka v životě. V úterý 28. listopadu 1989 se poprvé oficiálně představitelé OF města setkávají s členy MěV NF k řešení naléhavých místních problémů. I tento den je u kašny na náměstí pořádán za účasti asi 400 občanů mítink OF, kde jsou lidé informováni o jednání s NF. Ve středu 29. listopadu 1989 zasedá v době od 06 do 8 hodin na Měst NV jeho ZO KSČ. I přes zcela jasné změny v politickém rozvrstvení sil setrvává výbor stále na původních, ztrnulých pozicích a snaží se bránit všemu novému. Právě dnes zrušilo mimořádné zasedání Federálního shromáždění články ústavy, nezákonně dané t. zv. vedoucí úlohou strany. V odpoledních hodinách tohoto dne se poprvé sešli zástupci občanského fóra města (mluvčí ing. Teplý J., Nejedlý M., Kovařík S.) s předsedou Měst NV v jeho kanceláři. Výsledkem jednání bylo respektování požadavků OF v těchto bodech: přístup OF k městskému rozhlasu a možnost vysílání, přidělení 4 ks vývěsních skříněk v prostoru vnitřní části města, přidělení místnosti pro zasedání OF v MKD ev. možnost užití sálu MKD pro veřejná shromáždění. V dalším požadavku mluvčí OF navrhli rekonstruovat

 

 

 

 

 

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Vlčková