O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 94

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

21. března 1985 – rada Měst NV vzala zprávu o činnosti kulturních zařízení Měst NV za rok 1984 na vědomí s tím, aby diskutované problémy byly řešeny pracovní cestou. Rada rovněž projednala zprávu o činnosti komise bytové a o provádění bytové politiky v roce 1984. Projednala a schválila návrh na vyplacení odměny za rok 1984 řediteli MKD a návrh hmotné zainteresovanosti pro ředitele MKD na tento rok. Dále projednala opatření rady ONV k JSBVO.

4. dubna 1985 – návrh politicko-organizačního zabezpečení akcí v rámci májových oslav letošního roku v Novém Městě na Moravě. Rada vzala na vědomí zprávu o kontrole hospodaření v oblasti školství a kultury s tím, že je nutné pracovní cestou zabezpečit vyčíslení výdajů SPOZ od 1. 1. 1985.

V diskusi na plenárním zasedání vystoupili: s. Banoczay, předs. OV – upozornil na nevhodné rozmístění reproduktorů městského rozhlasu, na nutnost oprav veřejného osvětlení, zvláště spodních částí sloupů, kde chybí kryty a hrozí nebezpečí úrazu el. proudem. Dále požadoval o provedení opravy dlažby před samoobsluhou u nádraží. S. Jandová, posl. SL – hovořila k problematice zemědělství, seznámila PZ s rozborem vývoje rostlinné a živočišné výroby. Dále pohovořila o zásobování masem, zeleninou a ovocem a mléčnými výrobky. S. Uhlíř, posl. Měst NV – kritizoval nešvar volně pobíhajících psů ve městě. S. Minář, posl. Měst NV – kritizoval nedostatečný výběr uzenin v našem městě. Není též spokojen se sortimentem mléčných výrobků a výběrem piva v prodejnách města. S. Fr. Dvořák, předs. Mě V KSČ – pozval jménem Mě V KSČ všechny občany na májové oslavy vyzval podniky, organizace i občany ke vkusné výzdobě tohoto výročí. Kritizoval situaci stavební kapacity OSP, který staví za miliony ve Žďáře n/S a ve Velkém Meziříčí ale v Novém Městě na Moravě pouze za 100. 000 Kč. K zásobování uvedl, že je snaha o zkvalitnění zásobování celého města, u piva je to problém rajonizace. S. Jandová – k situaci v zásobování masem uvedla, že město je závislé na dovozu těchto výrobků z Olešnice nebo z Kostelce, což situaci komplikuje. S. Jančík, ved. odb. Měst. NV – k problematice volně pobíhajících psů uvedl, že se jedná o dlouhotrvající problém, který není Měst NV schopen řešit bez spolupráce občanů. Je třeba, aby občané upozornili na majitele volně pobíhajících psů a potom Měst NV může vyvodit závěry. V okrese není zařízení, které by provádělo na požádání odchyt toulavých psů. Tímto problémem se zabývá rovněž inspekce veřejného pořádku. S. Klapač, předs. Měst NV – oprava osvětlení bude provedena TS Měst NV. K problému místního rozhlasu uvedl, že síla jednotlivých amplionů je dána podle řádného projektu. Chodník u samoobsluhy u nádraží opraví dle možností Technické služby Měst NV.

 

3. plenární zasedání

3. plenární zasedání Městského národního výboru v Novém Městě na Moravě se konalo dne 20. června 1985 ve velkém sále Městského kulturního domu. Plenárního zasedání se účastnilo 126 poslanců

Rok: 
Přepsal/a: 
Kateřina Zástěrová