O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 87

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

níka a sportovního hřiště. V široké spolupráci občanského výboru s Městským národním výborem, Technickými službami a JZD Vzlet Slavkovice byla většina rozpracovaných akcí v roce 1984 dokončena. Jednalo se o následující akce: dokončení stavby zastávky ČSAD, celková oprava budovy občanského výboru, úprava veřejných prostranství, založení nových zelených ploch, položení obrubníků kolem komunikace, rekonstrukce místního rozhlasu, instalace nové rozhlasové ústředny, natření plotů u pomníku padlých, vyčištění požární nádrže včetně nátěrů zábradlí, byla provedena oprava požární zbrojnice, oprava Luční ulice, údržba základní školy, vybudování dětského hřiště a odstavné plochy pro motorová vozidla u Zuberského rybníka. Z tohoto výčtu dokončených prací je zřejmé, že se jednalo převážně o akce zlepšující životní prostředí, akce údržby a oprav již dříve vybudovaných hodnot. V oblasti politicko-organizátorské práce je na dobré úrovni činnost složek Národní fronty a Sboru pro občanské záležitosti. Úcta ke starším spoluobčanům vyjádřená již tradiční „Besídkou důchodců“, kterou pořádá organizace ČSČK, se setkává se širokým ohlasem mezi ostatními občany obce. Je třeba rovněž vyzdvihnout pionýry místní školy, kteří nejen při této, ale i při jiných příležitostech jako jsou oslavy důležitých ideově-politických výročí, MDŽ, besídkách apod., zabezpečují vhodné kulturní programy. Vzhledem k tomu, že v obci není Osvětová beseda, veškerou společenskou, kulturní a osvětovou práci provádí organizace Národní fronty a občanský výbor. Ke všem významným událostem roku byla obec slavnostně vyzdobena a rovněž i skříňky a vývěsky organizací NF byly vždy aktuální.

 

X. Počasí

 

Leden: Na Nový rok byla teplota -8°C přes celý den, bylo zataženo a vál ostrý severní vítr. Poprašek sněhu cca 1 – 2 cm ležel pouze na okolních kopcích, v samotném městě bylo umrzlo a beze sněhu. Stejný typ počasí trval až do 6. ledna. 7. ledna začalo chumelit. Teplota poklesla na -4°C. Tato teplota se udržovala s občasným sněžením až do 16. ledna. V té době bylo 30 cm sněhu. Od 17. ledna do 23. ledna nastalo období s mrazy v průměru okolo -12°C. Konec ledna byl poznamenán mlhavým počasím s teplotami -4 až -6°C.

Únor: První polovina měsíce se vyznačovala polojasným počasím s teplotami -14°C až -18°C, s občasným severním větrem a minimálním sněžením. Od 16. února až do konce měsíce se oteplilo, teploty se pohybovaly v rozmezí od 0 °C do -2 °C a 21. a 22. února lehce pršelo, přičemž na vozovkách vznikalo náledí.

Březen: Počátek měsíce byl ve znamení částečného ochlazení (- 4 °C až -6 °C) s výraznějšími sněhovými srážkami a bezvětří. Od 15. března nastalo oteplení – přes den svítilo slunce a teploty dosahovaly až + 5 °C, noci však byly jasné a mráz -10 °C i vyšší nebyly výjimkou. Teprve až 31. března se částečně oteplilo, ale za cenu výrazné chumelenice, přičemž tento den napadlo 15 cm sněhu. Duben: Tento měsíc probíhal za výrazného oteplování až do 18. 4. Teploty se v průměru pohybovaly okolo + 5 °C, bylo bezvětří a obloha převážně polojasná. V této době také nastalo výrazné tání sněhové pokrývky. Od 19. dubna až do

 

Rok: 
Přepsal/a: 
8.C 1.ZŠ šk.rok 2011/2012