O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 86

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

byla provázena potížemi z hlediska zabezpečování stavebního materiálu byla s pomocí mnoha brigádnických hodin občanů dokončena. Dále byla v obci provedena oprava veřejné studně a v některých dalších místech bylo provedeno ozelenění ploch. V měsíci požární ochrany provedli požární preventisté – členové SPO s. Fajmon a Sláma Zd. v obci požární prohlídky. Prohlídky byly provedeny celkem ve 13 staveních, 4 chatách a 2 provozovnách. Jarní směny Národní fronty se zaměřily převážně na úklid vozovky po zimním posypu, občané upravili veřejná prostranství a prostory před svými bydlišti. V měsíci červenci proběhlo v obci námětové cvičení ZO SPO s dobrým výsledkem. Podzimní směny Národní fronty byly věnovány pomoci našemu zemědělství. Občané se zúčastnili brigád při sklizni slámy i při sklizni brambor. K významným politickým výročím roku byla obec vyzdobena a rovněž ve vývěsní skříňce bylo na význam výročí vhodně upozorněno.

 

Vlachovice

V únoru roku 1984 proběhly v obci již tradiční párkové závody, kterých se zúčastnili děti a mládež nejen z Vlachovic, ale i z blízkého okolí. Malí vítězové jednotlivých kategorií obdrželi mimo párku s rohlíkem i drobné ceny. V únoru se konala veřejná schůze OV a ZO KSČ spojená s oslavou Února. Na ní byly přijaty hodnotné socialistické závazky uzavřené na počest 40. výročí SNP. Závazky byly vesměs uzavřeny ke zvelebení a úpravám obce. Oslava MDŽ se konala v měsíci březnu za hojné účasti žen a celé obce. Kulturní vložku zajistily děti s pásmem básniček a písní. V závěru oslavy dostaly ženy drobné dárky. Jarní směny Národní fronty byly popudem ke generálnímu úklidu celé obce. Komunikace byla vyčištěna od zbytků zimního posypu, byla ošetřena zeleň jak na veřejných plochách, tak i u jednotlivých chalup, byly vysázeny nové stromky a keře. Při sběru kamení na polích v okolí obce bylo brigádnicky odpracováno celkem 86 brigádnických hodin. U příležitosti MDD bylo uspořádáno odpoledne pro děti s různými zábavnými hrami a soutěžemi. Aktiv SPOZ v obci se převážně zabývá návštěvami starších občanů u příležitosti jejich jubileí. Samozřejmostí je blahopřání, předání dárku a pobesedování. Tyto akce mají v obci velmi dobrou tradici. Podzimní směny NF byly zaměřeny ke sklizni slámy. Občané brigádnicky odpracovali celkem 178 hodin, přičemž hodnota díla činila 2 225 Kčs. V obci proběhla oslava VŘSR s kulturním programem dětí. 23. prosince 1984 se uskutečnila vánoční besídka pro děti s programem a soutěživými hrami. K významným politickým událostem roku byla obec slavnostně vyzdobena.

 

Zubří

V loňském roce se občanskému výboru v Zubří podařilo ukončit stavební opravy uvnitř základní školy, čímž se omezilo pronikání vlhkosti do budovy. V budově občanského výboru došlo k opravě omítek, podlah, výměně dveří a vymalování. Také se započalo s budováním odstavné plochy pro motorová vozidla u Zuberského ryb-

 

Rok: 
Přepsal/a: 
8.C 1.ZŠ šk.rok 2011/2012