O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 85

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

Horák a Horáček. V těchto souborech je organizována téměř veškerá mládež v obci. Kromě vlastního poslání národopisného souboru s jehož pásmy v poslední době vystupují převážně v místě, v některých případech v rámci okresu, začaly oba soubory nacvičovat divadelní hry a pásma básniček pod patronací s. Svatoňové a s. Smrčkové. U příležitosti MDD bylo pro děti uspořádáno sportovní odpoledne. Obdobná akce byla uspořádána v prosinci na ledě. Zdařilou akcí byl zájezd do MLR (prohlídka kulturních památek v Budapešti a třídenní pobyt u Balatonu), který organizovala OB ve spolupráci se ZO SSM.

 

Slavkovice

Činnost občanského výboru ve Slavkovicích byla daleko výraznější v tomto roce, než kdykoliv předtím. Při dobré spolupráci OV, ZO KSČ a dalších společenských organizací NF se v krátké době vytvořilo mnoho dobré a užitečné práce. Dokumentovala to v tomto roce akce „Z“ – stavba pohostinství Slavkovice, kdy začátkem dubna se začaly kopat základy a již 1. září se dokončovalo zakrytí střechy lepenkou. Rovněž neinvestiční akce „Z“ – oprava vodovodu na horním konci obce, započatá v červnu, byla až na malé nedodělávky dokončena v říjnu. Za tuto krátkou dobu se v obci vyměnilo přes 900 m vodovodního potrubí včetně přípojek a čerpací tlakové stanice s akumulační nádrží. Celkový objem prostavěných finančních prostředků představuje přes 800 tis. Kč. Celkem bylo odpracováno 12 136 hodin, z toho zdarma 3 012 hodin. Občané obce nezůstali stranou ani při brigádnické pomoci JZD ČSLA Vzlet Slavkovice při sklizňových pracích. Z organizací NF jsou nejaktivnější požárníci, ZO SSM a zahrádkáři. Velkou zásluhu na plnění volebního programu v obci mají tito občané: Ladislav Mikeš, Václav Stopka – stavbyvedoucí, František Pochop, Pavel Mikeš, Václav Kučera, Bohuslav Pohanka, Zdeněk Novotný, Stanislav Šandera, Karel Slezák, Ladislav Beneš, Josef Mikeš, Jaroslav Beneš, Ivo Sochor, Josef Nedvěd, Josef Juráček, Karel Janů, Ladislav Fuksa, Zdeněk Straka, Pavel Peňáz a mladá nastupující generace, která svým mladickým elánem napomáhala zdárnému zvládnutí akcí. Na úseku politických akcí, kultury, vzdělávání a sportu bylo uskutečněno několik zdařilých akcí: lampionový průvod k májovým oslavám s hudbou Slavkovskou, oslava Vítězného února spojená s oslavou MDŽ, dětský karneval, tématické přednášky, zájezdy, taneční zábavy, soutěž o nejlepší zahrádku, sportovní odpoledne pro děti, hokejové a fotbalové zápasy, turnaje ve stolním tenise. Aktiv SPOZ ve spolupráci s MV NF zabezpečil velmi zdařilou besedu s důchodci na které hrála Slavkověnka“. Osvětovou besedu ve Slavkovicích vede s. Stanislav Šandera. OB v průběhu roku zabezpečila devět politicko výchovných besed, 5 zájmových akcí, 8 vzdělávacích přednášek. Děti základní školy navštívily devět divadelních představení a pro obě místní školy – ZŠ i MŠ bylo uspořádáno vystoupení Armádního uměleckého souboru. Byly uspořádány 2 tématické zájezdy.

 

Studnice

Občanský výbor ve Studnicích se v roce 1984 zabýval jedinou větší akci, kterou byla stavba autobusové čekárny. Přestože stavba

 

Rok: 
Přepsal/a: 
8.C 1.ZŠ šk.rok 2011/2012