O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 84

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

Radňovice

Nejvýznamnější akcí OV v Radňovicích bylo v roce 1984 asfaltování místních komunikací, po kterém občané obce již delší dobu volali. Tímto úkolem byl pověřen s. Jan Trödler , poslanec Měst NV a místopředseda OV Radňovice. K akce přistoupil s plnou odpovědností a úspěšně ji řídil a ukončil v daném termínu ke spokojenosti všech občanů. Na tuto akci ihned navázalo budování chodníků včetně obrubníků před školní budovou a u vozovky č. 18. Byl rovněž vyřešen odvoz popele z obce. Tím dochází k postupné likvidaci divoké skládky u vozovky č. 18 a k dalšímu rozšíření zeleně. Ve spolupráci s ředitelstvím ZŠ Radňovice se dále modernizovala školní budova a její prostory. Vzestupnou tendenci v tomto roce měla rovněž schůzovní činnost masových složek v obci, kterou zpestřují žáci ZŠ a děti MŠ kulturními programy, i další kulturní a politicko-výchovná práce zajišťovaná jednotlivými složkami NF. V tomto roce se rovněž podařila přestavba čekárny ČSAD. Bylo započato se stavbou hřiště pro MŠ s houpačkami a prolézačkami. Velmi dobře byla hodnocena práce aktivu SPOZ pod vedením s. Petra a činnost místní knihovny pod vedením s. Bukáčka, kde opět vzrostl počet členů. S činnosti osvětové besedy v Radňovicích nelze vyslovit v tomto roce spokojenost. Během krátké doby došlo ke změnám ve funkci předsedy a hospodáře OB. Předsedkyně OB s. Košíková a hospodářka s. Michutová se písemným sdělením vzdaly funkcí v  OB. OV společně se stranickou organizací bude tento problém řešit a předloží návrh na nové funkcionáře OB. Osvětová beseda v Radňovicích využívá ke své činnosti víceúčelovou budovu občanského výboru.

 

Rokytno

V roce 1984 měl občanský výbor v Rokytně jako hlavní akci rekonstrukci místního rozhlasu. Za pomoci pracovníků OPP Žďár n. S. byla provedena výměna rozhlasového vedení a reproduktorů a rozšíření rozhlasu do nově vybudovaných částí obce. Byla upravena část prostranství kolem prodejny, zaset trávník a vysázena zeleň. Oproti loňskému roku se zvýšila aktivita při kulturních a sportovních akcích. Byly uspořádány párkové závody pro děti i pro dospělé (4. března 1984), kterých se zúčastnilo 69 startujících. Ze sdružených prostředků organizací NF byly nakoupeny ceny pro vítěze všech kategorií. K MDŽ nacvičily děti „Čertovskou pohádku“, kterou sehrály 2 x, pro veřejnost a zaměstnance Plemenářského podniku. Dalším divadelním představením, které nacvičily obětavé členky osvětové besedy s ochotnickou skupinou byla „Pohádka o sněhu“. O vánočních prázdninách se celá vesnice pobavila další pohádkou „Kašpárkovy čertoviny“. Vedením tak úspěšné osvětové besedy v Rokytně byl pověřen s Jar. Příhoda. Osvětové besedě byla přidělena k činnosti stará škola, kde jsou postupně prováděny opravy a úpravy. OB Rokytno provedla v roce 1984 tyto přednášky a besedy: únor 1948 (ve spolupráce se ZO SSM), 2 besedy o protipožární prevenci (ve spolupráci se ZO SPO), zdravotnická přednáška Dr. Koutného (ve spolupráci se ZO ČSČK). Osvětová beseda Rokytno je zřizovatelem dvou národopisných souborů a to

 

Rok: 
Přepsal/a: 
8.C 1.ZŠ šk.rok 2011/2012