O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 82

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

Hlavní referát týkající se obecné politické situace ve světě a v další jeho části zaměřený na problematiku obce přednesl předseda OV s. Novotný. 31. března 1984 proběhla v obci Jarní směna Národní fronty. Při této akci bylo kolem hřiště vysázeno několik okrasných stromů, odklidily se pozůstatky demolice z domku č. 59, byly upraveny trávníky a veřejná prostranství, byl upraven park, bylo vysázeno 70 stromů (topolů), byla umyta okna v čekárně ČSAD apod. Celkem bylo odpracováno 1.036 hodin. Občanský výbor spolupracoval se všemi složkami Národní fronty z nichž většina pracovala na dobré úrovni. Nejlepší výsledky vykazovala činnost TJ Sokol, SPO, ČSŽ. Bylo by dobré pro celou obec, kdyby zahrádkáři, kteří měli bohaté tradice, opět obnovili činnost. V podzimních směnách NF se práce soustředily na pomoc zemědělství. Občané v počtu 51 odpracovali ve čtyřech sobotních brigádách 305 hodin při sběru brambor a při sklizni slámy. 16. listopadu 1984 se konala veřejná schůze OV v místním KD. Hlavní proslov přednesl předseda OV s. Novotný. Kulturní program zabezpečili žáci školy.

 

Olešná

Občanský výbor v Olešné se v průběhu roku 1984 zabýval převážně plněním úkolů volebního programu. 27. ledna 1984 proběhla veřejná schůze ZO KSČ a OV. Na základě výsledků schůze navštívily občany obce ve dnech 25. a 26. února 1984 agitační dvojice (6 dvojic) kterým byly předány hodnotné závazky občanů ke 40. výročí SNP, zaměřené konkrétně k brigádnické činnosti na výstavbě MŠ a na hřišti, k jarnímu úklidu a brigádnické pomoci zemědělství. Občanský výbor prováděl hudební blahopřání jubilantům obce pomocí místního rozhlasu. Informoval rovněž o úmrtí spoluobčanů. 11. března 1984 proběhla oslava Mezinárodního dne žen s kulturním programem se kterým vystoupili žáci ZŠ a MŠ. Při jarních směnách Národní fronty se občané zaměřili na úklid cest a komunikací, úklid kolem rodinných domků, úklid veřejných prostranství, prostranství u MŠ, úpravy zeleně na návsi, úklid parčíku k Novému Městu, prostranství u Jednoty a úklid prostranství kolem rybníků. 15 pracovníků z obce se zúčastnilo při brigádnické pomoci složek NF zemědělství při žních a sklizni slámy ve dnech 1. a 2. září 1984. Brigádnické práce v MŠ byly dokončeny v průběhu roku. Venkovní fasáda nebyla provedena z důvodu pozdního dodání lešení a to v zimním období. Úkol bude proveden v jarních měsících příštího roku.

 

Petrovice

Činnost občanského výboru v Petrovicích se řídila plánem práce, který byl podle vzniklých situací pružně upravován. Na veřejné schůzi ZO KSČ a OV v úvodu roku byla provedena důstojná oslava Únorového vítězství pracujícího lidu s kulturní vložkou, kterou obstarali místní pionýři. V další části byla občanům nastíněna činnost na úseku brigád pro zvelebení obce a byli vyzváni k uzavírání socialistických závazků na počest 40. výročí SNP. 7. března 1984 proběhla v sále OV oslava MDŽ, které se zúčastnil velký počet místních žen. Po krátkém proslovu předsedy OV a kulturním programu dětí a mládeže byly ženám předány drobné dárky. K májovým oslavám, ke 40. výročí SNP a k oslavě

 

Rok: 
Přepsal/a: 
Benová Lucie