O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 77

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

v nemocnici, která byla zahájena již v minulém roce a v letošním roce zahájené stavby garáží Městského národního výboru v areálu technických služeb a pohostinství ve Slavkovicích. Jako celek měly všechny tyto investiční akce dobrý průběh. Dílčí problémy se vyskytly pouze na stavbě rehabilitačního střediska v nemocnici. Po projednání vzniklé situace s vedením OÚNZ byly i na této stavbě vytvořeny předpoklady pro splnění plánovaných úkolů. V tomto roce je připravována také k zahájení stavby nová prodejna Domácích potřeb na Gottwaldově ulici o rozpočtových nákladech do 5 mil. Kčs. Tato stavby se pro příští roky stane rozhodující stavbou na úseku investičních akcí „Z“ a její zdárný průběh bude podmínkou pro splnění stanovených úkolů v této oblasti. V závěru III. čtvrtletí roku také proběhlo v rámci investiční akce „Z“ úprava stadiónu TJ na Sportovní ulici pro přípravu okrskové spartakiády v roce 1985.

V oblasti neinvestičních akcí „Z“ byly v roce 1984 plněny tyto úkoly: Oprava komína a schodiště občanského výboru v Zubří, úprava prostranství a oplocení budovy občanského výboru v Hlinném, úprava a vyčištění požární nádrže v Zubří, úprava veřejné studny a požární nádrže v Pohledci, oprava a rekonstrukce PZ v Pohledci, rekonstrukce vodovodu ve Slavkovicích, úprava dětského hřiště na Křenkově ulici, úprava hřiště na Lesní ulici, oprava komunikací v Pohledci, úprava hřiště pod nemocnicí, rekonstrukce střechy a oprava budovy občanského výboru v Radňovicích. V akcích neinvestičního charakteru bylo dále odpracováno 61.300 brigádnických hodin, z toho mládeží 19.200 hodin. Z toho bylo odpracováno na úklidu a údržbě veřejných zařízení a prostranství 21.700 brig. hodin, údržbě a opravách zařízení domovního fondu ve stát. vlastnictví 24.300 brig. hodin, údržbě zeleně a její doplňování 15.300 brig. hodin. Byla tak vytvořena hodnota díla ve výši 1.070,- tis. Kčs při FN 440,- tis. Kčs.

Pro zajištění splnění dalších úkolů začala v závěru roku probíhat příprava některých svépomocných investičních akcí. Šlo o přístavbu a rekonstrukci stávající mateřské školy v Nové Vsi s vybudováním nové jídelny a kuchyně, zřízení centrálního vytápění, nového sociálního zařízení a šaten, vybudování nového přívodního řádu do obce Křídla ze střediska JZD v Nové Vsi pro zajištění dostatečného množství vody pro tuto obec a vybudování nových rozvodných vodovodních řadů v obci Rokytno v návaznosti na stavbu nového vodovodu, kterou zajišťuje Plemenářský podnik Žďár n/S.

K vyřešení dílčích problémů vlastního města přispěje připravovaná I. etapa výstavby nového hřbitova u Tří křížů, na kterou bude navazovat výstavba nové smuteční síně. K uspokojení rostoucích potřeb města přispěje rovněž plánované zřízení centrální skládky domovního odpadu u Petrovic (v lomu Daříkovec).

Ve velmi krátké době se podařilo Měst NV ve spolupráci s RaJ Žďár n/S. zajistit rekonstrukci domu č. 6 na zařízení bufetu. Jeho uvedení do provozu v červnu 1984 před letní rekreační sezónou nahradilo částečně problematickou situaci ve městě na úseku veřejného stravování. Měst NV řešil operativně některé nedostatky, které se v činnosti tohoto zařízení projevily.

 

 

Rok: 
Tagy: 
Přepsal/a: 
Benová Lucie