O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 76

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

vedla skupina požárníků v počtu 1+4.

31. října – Požár senážní věže v JZD Dalečín. K požáru vyjela jednotka VPÚ v počtu 1+3. Požár byl lokalizován jednotkou PS – VPÚ z Bystřice n. P.

4. listopadu – Požár lesa u Petrovic (hlásil Dr. Petrů). Po příjezdu VPÚ na místo bylo zjištěno, že se jedná o požár skládky odpadu n. p. Sport. Jelikož nehrozilo nebezpečí rozšíření požáru mimo skládku, velitel jednotky rozhodl nechat skládku vyhořet. Pracovníci z n. p. Sport zajistili hlídky v místě požáru.

24. listopadu – Hlášeno padání uvolněných cihel ze štítu budovy Drobných potřeb na chodník. Jednotka VPÚ s pomocí výsuvného požárního žebříku provedla odbourání uvolněných cihel a zabezpečila bezpečný průchod na chodníku.

17. prosince – Silné zadýmení sklepního a bytového prostoru družstevní bytovky na Luční ulici č. 1314/15. Bylo zjištěno, že se jedná o požár briket v uhelně. Jednotka VPÚ požár lokalizovala.

 

VIII. Výstavba města

 

Rozhodující objemy přírůstku bytů v Novém Městě na Moravě se v roce 1984 dobudovaly v sídlištích Pod zastávkou a na Gottwaldově ulici. V sídlišti Pod zastávkou bylo v letošním roce předáno do užívání celkem 72 bytových družstevních jednotek. V závěru roku pak bylo předáno do užívání dalších 62 bytů v bytovém domě č. 4 na Gottwaldově ulici. V tomto roce tak byl dokončen největší počet bytů v bytových domech, jaký kdy byl v Novém Městě na Moravě realizován. V dalším výhledu bude družstevní bytová výstavba pokračovat především v novém sídlišti Pod zastávkou. Dostavba bytů na Gottwaldově ulici bude ukončena v příštím roce stavbou bytového domu č. 5. Do budoucna lze předpokládat, že další bytová výstavba bude částečně omezována, především z důvodu nevyřešení problému svedení splaškových vod z města a výstavby městské čistírny odpadních vod. Složitá situace v současné době přetrvává ve výstavbě soukromých rodinných domků. Nedostatek pozemků je způsoben především zpřísněnými nároky na ochranu ZPF a vysokými náklady na podmiňující investice, jako jsou zajištění inženýrských sítí a komunikací k novým rodinným domkům. Z tohoto důvodu se v současné době soukromá výstavba soustřeďuje do integrovaných obcí. Současně se rozšiřuje forma nástaveb a přístaveb stávajících rodinných domků, ve kterých se zřizují tímto způsobem nové bytové jednotky. V tomto roce bylo dokončeno celkem 15 nových bytových jednotek, z toho 7 ve vlastním městě a 8 v integrovaných obcích. Ve stejném časovém období bylo nově zahájeno 13 nových bytových jednotek, z toho 4 v Novém Městě na Moravě a 9 v integrovaných obcích. Na území vlastního města se jednalo vesměs o přestavby stávajících objektů.

V tomto roce probíhala výstavba celkem tří investičních akcí „Z“. Jednalo se o přístavbu rehabilitačního a sociálního zařízení

Rok: 
Přepsal/a: 
Benová Lucie