O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 75

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

Petrovice - František Svoboda (21. 8.) č. 3; Ludmila Stará (24. 1.) č. 10; Emil Svoboda (18. 9.) č. 53.

Pohledec - Marie Havlíková (11. 10.) č. 77; Gustav Bělohlávek (5. 6.) č. 88; Emil Sláma (22. 9.) č. 93.

Radňovice - Marie Dvořáková (21. 9.) č. 12; Božena Zajíčková (6. 7.) č. 16; Bohumil Poul (6. 11.) č. 27; Marie Hemzová (21. 8.) č. 31; Marie Humlíčková (28. 1.) č. 53; Josef Petr (12. 12.) č. 67; Antonín Dvořák (13. 2.) č. 83.

Slavkovice - Josef Juráček (7. 10.) č. 39; Marie Šimková (29. 5.) č. 86

Studnice - Hedvika Vorlíčková (1. 10.) č. 11

Zubří - Ladislav Jinek (16. 11.) č. 10

 

VII. Požární zásahy

 

Členové ZO SPO v Novém Městě na Moravě v roce 1984 zasahovali:

25. února – požár záclon v přísálí Městského kulturního domu. Požár hlásil Jaromír Buchta z Tyršovy ulice. Po příjezdu na místo zásahu bylo zjištěno, že Antonín Šrámek, který v MKD bydlí, hořící záclony strhnul na podlahu. Požárníci provedli likvidaci hořících záclon a židlí.

3. března – požár autobusu na Medlovském rozcestí za Rokytnem. Hlásil p. Kobra telefonem ze Studnic. Po příjezdu požárníků na místo bylo zjištěno, že požár v motorovém prostoru autobusu již byl likvidován řidičem ČSAD.

24. března – požár lesa v Kuklíku. Hlásil p. Pauliš telefonicky. K zásahu vyjela jednotka VPÚ s CAS 32 v počtu 1+2. Po příjezdu bylo zjištěno, že začala hořet tráva a oheň se rozšířil do lesa. Požár byl likvidován.

10. dubna – požár rodinného domku v obci Fryšava byl ohlášen p. Trojanem. Po příjezdu požárníků na místo bylo zjištěno, že se jedná o požár střešní krytiny v okolí komína obytného stavení.

26. května – ohlášena havárie automobilu od s. por. Polanského, příslušníka VB, u obce Rokytno se žádostí o pomoc při vyproštění zraněných osob.

10. července – žádáno o pomoc při hledání utonulého dítěte na koupališti v Novém Městě na Moravě. Po vyhledání dítěte potápěčem se jednotka požárníků vrátila na základnu.

4. srpna – požár rekreačního domku v obci Kuklík (majitel p. Vodička, č. 50). Jednotka v počtu 1+7 a VPÚ N. Město v počtu 1+5 požár zlikvidovaly. Po likvidaci tohoto požáru část jednotky v počtu 1+4 zlikvidovala požár lesní mýtiny v polesí Koníkov. V tomto prostoru hořela tráva po nehlášeném pálení klestí.

26. srpna – požár skládky odpadků u Petrovic (ohlášeno s. Sáblíkem). Likvidaci požáru, který propukl v těsné blízkosti lesního porostu, provedla jednotka útvaru v počtu 1+4.

7. září – požár rodinného domku v osadě Moravec. Hořelo hospodářské stavení (majitel L. Zikmund č. 48). Likvidaci pro-

 

Rok: 
Tagy: 
Přepsal/a: 
Benová Lucie