O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 70

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

počtu provedených odběrů, plán odběrů byl překročen na 123,93 %, zvýšil se stav stálých dárců krve. V roce 1984 došlo též k rozšíření léčebných možností akupunkturou, kde bylo provedeno celkem 1.244 výkonů. Počet lůžek v nemocnici Nové Město na Moravě zůstal beze změny. Po adaptačních pracích v areálu nemocnice došlo k přestěhování kožní ambulance do nových prostorů a došlo tak ke zlepšení péče oddělením lůžkové a ambulantní složky. Z nových provozů bylo v květnu 1984 dokončeno angiografické pracoviště na rtg. oddělení, které přispělo ke zlepšení diagnostiky. V prvním pololetí roku bylo uzavřeno 3 měsíce oční a rovněž neurologické oddělení, která jsou v jednom pavilonu. Důvodem byly celkové rekonstrukce elektro, vodoinstalace, topení a instalace signalizačního zařízení. Z investičních akcí byl v nemocnici s poliklinikou zahájen provoz v nové přístavbě kotelny, která byla dokončena koncem roku 1983. Rychlá zdravotnická pomoc byla organizačně napojena na ARO nemocnice. Je zajišťována v době od 7.00 hod do 20.00 hod. Počet výjezdů vozu RZD byl oproti loňskému roku vyšší – bylo celkem 183 výjezdů k případům. Za rok 1984 bylo na anesteziologicko resuscitační oddělení NsP přijato celkem 158 pacientů, z tohoto počtu zemřelo 32 pacientů. Stavající přístroje na oddělení odpovídají současným potřebám, v roce 1984 byl pořízen objemový ventilátor EDAM. Na realizaci kardiovaskulárního programu se podílí zejména lůžková složka interního oddělení nemocnice. V rámci plnění tohoto programu spolupracuje interní oddělení s rehabilitačním oddělením nemocnice, kdy je prováděna I. fáze ústavní, II. fáze rehabilitace po infarktu myokardu je technicky v ústavu neproveditelná, proto je pacienty prováděna doma dle vypracovaného rehabilitačního programu a pacienti jsou pravidelně kontrolováni kardiologem v kardiologické ambulanci. V ambulanci pro choroby mléčné žlázy bylo v tomto roce vyšetřena přes 1.300 pacientek. Vždy 1 x za 14 dní pracuje indikační komise, která projednala celkem 370 onkologicky nemocných pacientů, u kterých byl navržen odpovídající léčebný postup. V rámci komplexnosti léčby jsou chirurgické úkony u těchto nemocných prováděny na chirurgickém event. gynekologickém oddělení nemocnice s poliklinikou Nové Město na Moravě. Systémová léčba onkologicky nemocných je prováděna na jednotlivých lůžkových odděleních nemocnice, v indikovaných případech i ambulantně. Na plnění programu o ženu a mladou generaci se podílí lůžkové gynekologicko porodní oddělení nemocnice. Při oddělení pracuje již několik let cytologický laboratoř, která hodnotí cytologické nátěry zejména z hlediska prevence onkologických onemocnění. Rovněž na úseku péče o dítě byly v roce 1984 učiněny výrazné pokroky. Oproti minulému roku stoupl počet kurativních vyšetření ze 171 007 na 176.231. Zvýšení ošetření bylo ovlivněno zejména dvoufázovým průběhem chřipky počátkem roku. Mimo ambulantní zařízení se podílí na zajišťování péče o dítě dětské oddělení nemocnice. Na tomto oddělení byla v I. čtvrtletí dokončena adaptace staré části DO, kde jsou rovněž umístěny všechny odborné ambulance.

 

 

 

Rok: 
Přepsal/a: 
Benová Lucie