O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 69

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

Město na Moravě získal v sezóně 1984 celkem 27 medailí, čímž se zařadil mezi nejlepší oddíly v celé ČSSR, především v mládežnických soutěžích.

Ve stopě Zlaté lyže

V sobotu 14. ledna 1984 uspořádala tělovýchovně-branná komise ZV ROH k. p. Chirana Nové Město na Moravě ve spolupráci s lyžařským oddílem TJ Nové Město na Moravě zdařilý 8. ročník turisticko-lyžařské akce „Ve stopách Zlaté lyže“ s rekordní účastí 4.137 lyžařů. Každý, kdo některou ze zvolených tras absolvoval, obdržel z rukou pořadatelů diplom a pamětní medaili, kterou vyrobili pracující novoměstské Chirany. Čtyřicet vylosovaných účastníků obdrželo ceny, které věnovaly k. p. Chirana a Modeta Tišnov. Dvacetitisícím účastníkem od založení „stopy“ se stal Alois Šacl z Nového Města, který získal mimořádnou cenu – týdenní rekreaci, kterou věnoval Sport-Turist Brno.

50 km Vysočinou

15. ročník dálkového pochodu „50 km Vysočinou“ uspořádala tělovýchovně-branná komise k. p. Chirana v Novém Městě na Moravě dne 5. května 1984. Start i cíl byly již tradičně u SOUE k. p. Chirana Na Bělisku. Obchod účastníků na trasy 10; 15; 25; 35 a 50 km byl průběžný a uskutečnil se od 7,30 do 10,30 hodin. Pochodu se za hezkého počasí zúčastnilo 4.286 účastníků, kteří obdrželi pamětní list a kovovou upomínkovou plaketu. V souvislosti s touto tradiční akcí je nutné připomenout, že na přípravách tohoto ročníku se vždy tak, jako v minulosti podílel dlouholetý a obětavý pracovník TVBK k. p. Chirana Vladimír Vališ, který náhle 10. března zemřel. Historie pochodů „50 km Vysočinou“ vždy zůstane spojena s jeho jménem.

Přebor ČSSR učňů v přespolním běhu

Střední odborné učiliště elektrotechnické v Novém Městě na Moravě uspořádalo Celostátní přebor učňů FMEP v přespolním běhu. Závodu se zúčastnilo 160 závodníků – učňů SOU elektrotechnických z celé republiky. Závod byl slavnostně zahájen nástupem závodníků v rekreačním středisku k. p. Chirana ve Vojtěchově dne 1. 11. 1984. Po ukončení závodu položily delegace jednotlivých krajů věnec k památníku partyzánského hnutí na Koníkově. Slavnostní vyhlášení výsledků se uskutečnilo ve velkém sále MKD. Po oficiálním zakončení přeboru následovala pro závodníky taneční zábava při hudbě učňů SOUE Stará Turá.

 

Zdravotnictví

V roce 1984 byly ředitelstvím OÚNZ se sídlem v Novém Městě na Moravě stanoveny počty osob v přímé péči obvodních lékařů, ustaveni pověření lékaři, ve čtvrtém čtvrtletí byli rovněž stanoveni vedoucí obvodní lékaři jednotlivých poliklinik. Nedošlo ke změně rajonizace jednotlivých obvodů. V počtu ošetření v ordinacích i v návštěvní službě došlo v roce 1984 k mírnému poklesu oproti loňskému roku. Na úseku preventivní činnosti bylo provedeno 52 524 vyšetření. Na radiodiagnostickém oddělení nemocnice s poliklinikou bylo v květnu 1984 uvedeno do provozu angiografické pracoviště, které přispělo ke zkvalitnění diagnostiky. Na oddělení byl nárust vyšetření proti roku 1983 o 3.501 (celkem 43 181). Na transfusním oddělení došlo ke zvýšení rozsahu práce, jak na úseku transfusním, tak i v oboru hematologie. V roce 1984 bylo dosaženo zatím nejvyššího ročního

 

Rok: 
Přepsal/a: 
Benová Lucie