O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 67

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

díle ustaveno družstvo dorostenců. V mistrovské soutěži jsou 2 družstva dospělých. Oddíl vzorně pečuje o kuželnu, kde jsou automatické stavěče kuželek. Kuželnu využívají rovněž i družstva ROH závodů a organizací Nového Města na Moravě. Na údržbě zařízení oddíl odpracoval 765 hodin.

Oddíl vzpírání – předseda Miroslav Jun. Počet členů 21. V roce 1984 měl oddíl v soutěži družstvo dorostu, které se umístilo v krajské soutěži na 3. místě. Muži se soutěže nezúčastňují, neboť čtyři členové jsou v základní vojenské službě. V tomto roce se zabýval oddíl otázkou přeorientování se na kulturistiku.

Oddíl Cyklistiky – předseda Josef Svoboda. Oddíl má 9 členů. Jedná se o nově založený oddíl s cílem věnovat se cyklokrosu. Jako propagační akci oddíl uspořádal krajský přebor v cyklokrosu.

Oddíl Orientačního běhu – předseda ing. J. Hruška. Počet členů 6. Tento oddíl byl založen v letošním roce. V okolí našeho města jsou pro tento sport velmi dobré a příznivé podmínky. Výbor oddílu se v dalším období zaměřovat hlavně na rozšíření členské základny.

Vrcholový sport je v Novém Městě na Moravě zastoupen SVS-M při Zbrojovce Brno. Vedoucím trenérem střediska je Petr Honzl. Středisko úzce spolupracuje s lyžařským oddílem, se sportovními třídami a tréninkovým střediskem mládeže. Žáci a dorostenci tohoto střediska se dobře uplatňují na mistrovských i celostátních přeborech. Při středisku pracuje družstvo skokanů a sdruženářů, které dosahuje dobrých výsledků. Chybí lyžařský můstek P – 50, k jehož výstavbě se připravují podklady a vede se jednání s ústředním svazem lyžování a dalšími orgány.

V roce 1984 bylo v tělovýchovné jednotě uděleno 16 uznání: čestný odznak ČSTV – 6, veřejné uznání III. stupně – 3, veřejné uznání II. stupně – 2, veřejné uznání I. stupně – 2, vzorný trenér – 1, vzorný rozhodčí – 2.

Při tělovýchovné jednotě začal v roce 1984 pracovat okrskový spartakiádní štáb. Na okrskové spartakiádě v příštím roce vystoupí v Novém Městě na Moravě dne 2. 6. 1985 v 10 skladbách 1.835 cvičenců. Na hromadné skladby nacvičuje v našem městě 724 cvičenců. V základních školách se nacvičuje 5 skladeb v počtu 478 cvičenců, v gymnáziu nacvičují 2 skladby v počtu 80 cvičenců, v TJ se nacvičují 3 skladby v počtu 102 cvičenců. Dále se nacvičuje skladba rodičů a dětí – nacvičuje celkem 32 párů. Mimo nácvik hromadných skladeb probíhají spartakiádní sportovní a turistické akce.

Z hlediska hodnocení lyžařské sezóny v roce 1984 je bezesporu historickým úspěchem získání stříbrné medaile Dáši Švubové-Palečkové na 14. zimních olympijských hrách v jugoslavském Sarajevu. Získala ji ve štafetě na 4 x 5 km, kde Dáša startovala na prvním úseku. Přesto, že tato novoměstská závodnice startuje v současnosti za RH Jablonec n/N., připravovala se po mateřské dovolené na ZOH po celou dobu v Novém Městě na Moravě. Zisk stříbrné medaile je o to cennější, že je první olympijskou medailí získanou v historii OH odchovankyní našeho lyžařského oddílu. Není bez zajímavosti, že Dáša Švubová v této náročné sezóně ještě nestihla

 

 

Rok: 
Přepsal/a: 
Benová Lucie