O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 65

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

Vedle hodnocení výkonnosti družstev a účast v soutěži o titul „Vzorný“ je členská základna jedním z rozhodujících kritérií hodnocení činnosti tělovýchovné jednoty okresním výborem ČSTV. U mládeže se projevoval zájem o stolní tenis. Pro tuto činnost se nenašlo místo, kde by se mohly stabilně postavit jeden nebo dva stoly, aby mohla mládež průběžně hrát. O vyčlenění hodin pro stolní tenis v tělocvičně není zájem u organizátorů tohoto sportu. V roce 1984 byl rovněž zájem o ustavení oddílu šachů. Zatím se však nenašli organizátoři, kteří by se postarali o vytvoření oddílu. Činnost jednoty byla řízena 15 členným výborem TJ. Výbor pracoval ve složení: předseda – Frant. Srnský, místopředseda – ing Jindřich Janovský, hospodář: Jan Kondýsek, předsedové komisí: politicko-výchovná: MUDr. Petr Konečný, metodické – Jiří Bláha, masově sportovní – František Vojanec, zdravotní – MUDr. Eva Mátlová, hospodářské – František Krbek, členové výboru – Richard Krabec, ing. Vlad. Maštera, MUDr Petr Odehnal, MVDr Jan Sedlařík, ing Jiří Staněk, Zdena Šimková, Vítězslav Bílek. Pro pracovní zaneprázdnění požádali o uvolnění z výboru v závěru roku: V. Bílek, MVDr. J. Sedlařík, F. Krbek. Za jmenované byli do výboru zvoleni ing Mir. Straka, Miroslav Čejka, a ing Jiří Bělohradský. Jako kandidát výboru byl navržen Mir. Heyduk.

Pro nácvik hromadných skladeb na spartakiádu bylo získáno 102 cvičenců, z toho 82 žen pro skladbu cvičení s kužely a slovanské tance, 20 mužů pro jejich skladbu a dále 42 párů pro skladbu rodičů a dětí. Podle vyjádření rodičů mají zájem cvičit s dětmi dále i po spartakiádě a již v této době si zajišťovali cvičební hodiny v tělocvičně. Dohoda o spolupráci byla uzavřena s 5 závody a závodními výbory ROH. Členové TJ pomáhali při organizování odborářských turnajů. Náborové soutěže pro mládež se organizovaly v 9 sportovních oddílech, kterých se zúčastnilo v roce 1984 celkem 565 dětí. Rozšířilo se plnění odznaku zdatnosti jak dospělých, tak i mládeže. Soutěží se i o získání dalších odznaků: lyžařská vločka, o vločky Vysočiny, 6x z abecedy fotbalu, 100 jarních kilometrů, okresem Žďárska a pod.

Výkonnostní sport se organizuje v odboru turistiky a v 10 oddílech. Cílem výkonnostního sportu stále zůstává aktivní příprava mládeže a dospělých k získání výkonnostních tříd a účast jednotlivců a družstev v mistrovských a přebornických soutěžích. Dosažený počet výkonnostních tříd: VT Žactva – 129, VTM dorostu – 50, dospělí – III. tř. – 20, II. tř. – 6, I. tř. – 5, M. tř. – 1.

V mistrovských soutěžích bylo zapojeno 65 družstev, z toho: 49 družstev mládežnických, 16 družstev dospělých.

Odbor ZRTV – předseda ing Jiří Staněk, v odboru cvičí cvičenci v 11 odděleních základních, v oddělení džezgymnastiky a v oddělení jógy. V metodickém sboru pracuje 25 cvičitelů a cvičitelek. Ke cvičení byly využity tělocvičny I. a II. ZŠ a Gymnázia V. Makovského. Dobrá práce cvičitelek je v oddělení žen a jógy. Odbor ZRTV se zúčastňoval v letních měsících atletických soutěží v rámci okresu. Na úpravě lehkoatletického stadiónu členové odboru odpracovali 210 hodin a dalších 1.510 hodin odpracovali ve cvičitelské činnosti.

 

Rok: 
Tagy: 
Přepsal/a: 
Benová Lucie