O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 64

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

nických hodin na úpravě prostranství města, v akcích „Z“, při výpomoci zemědělství a při práci v lese. Do sběru odevzdali 824 kg odpadových surovin. Klub má několik členů, kteří mají sice vztahy k Novému Městu, ale již v současné době ve městě nebydlí, jsou ale účastníky novinkové služby, případně bydlí v okolí Nového Města. Tito se nemohou většinou běžných schůzí klubu zúčastňovat, takže účast na schůzích je malá. Klub nemá kromě členských příspěvků žádný příjem, takže veškerá činnost a výdaje jsou hrazeny z členských příspěvků. Odborná literatura je drahá, zahraniční katalogy známek podle nichž se provádí výměna, nejsou již klubu Pofisem dodávány, takže je je nutno občas nakupovat na volném trhu a jejich cena činí několik set Kčs. Z tohoto důvodu klub bohužel musí stále pracovat se zastaralými katalogy.

V oděvním družstvu VKUS, závod 03 v Novém Městě na Moravě pracuje 165 členů. Veškerá činnost družstva je komplikována tím, že provozy jsou prakticky po celém okrese Žďár n/Sáz., takže je nemožné zúčastnit se akcí centralizovaně. Při plnění volebního programu NF v roce 1984 bylo odpracováno 2.767 brigádnických hodin, průměr na jednoho člena družstva 16,7 hodin. V závodě jsou 3 bezplatní dárci krve, dvě členky pečují o osamělé občany a 7 členů pracuje v orgánech NF a NV.

 

V. Tělovýchova a sport, zdravotnictví

 

Tělovýchovná jednota

Tělovýchovná jednota Nové Město na Moravě dosáhla k 31. 12. 1984 celkem 1.155 členů, což odpovídá 11,6% organizovanosti obyvatel našeho města bez okolních obcí. Struktura členské základny: celkem dospělých 619 (z toho muži 350, ženy 269), celkem dorost 139 (z toho hoši 85, dívky 54), žactvo celkem 397 (hoši 154, dívky 243). Členská základna se zvýšila o 35 členů oproti loňskému roku.

Sportovní činnost v tělovýchovné jednotě se organizuje ve 12 druzích sportování. V roce 1984 byl ustaven nový oddíl orientačního běhu. Nepodařilo se však obnovit činnost oddílu atletiky.

 

Přehled o členské základně v oborech a oddílech


SPORTOVNÍ ODVĚTVÍ

DOSPĚLÍ

DOROST

ŽACTVO

CELKEM

M

Ž

M

Ž

M

Ž

-

 

ZRTV

16

210

-

21

20

131

-

400

TURISTIKA

21

8

2

-

11

5

-

47

LYŽOVÁNÍ

136

24

17

16

60

44

-

297

FOTBAL

77

-

26

-

33

-

-

136

VOLEJBAL

23

9

12

8

6

20

-

78

TENIS

14

5

13

3

21

10

-

66

MODERNÍ GYMNASTIKA

-

2

-

6

-

36

-

44

KUŽELKY

28

-

5

-

-

-

-

33

BASKETBAL

18

-

4

-

1

-

-

23

VZPÍRÁNÍ

18

-

2

-

1

-

-

21

CYKLISTIKA

5

1

-

-

1

2

-

9

ORIENTAČNÍ BĚH

3

2

-

-

-

-

-

5

CELKEM

358

261

85

54

154

243

-

1.155

 

Rok: 
Přepsal/a: 
Benová Lucie