O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 63

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

odpadem z Nového Města tak, že je to prakticky „mrtvá voda“. Protože se jedná o vážný problém, uvažuje ČRS o pozvání státní vodohospodářské inspekce.

Základní organizace Českého svazu protifašistických bojovníků pracovala v roce 1984 v počtu 73 členů, výbor se skládal z 11 členů a 3 členů revizní komise. Na pomoc národnímu hospodářství a v rámci plnění volebního programu NF odpracovali členové celkem 2.063 hodin, odevzdali do sběru 343 kg železa, 17 kg mědi, 343 kg papíru a textilu a 600 kg sena. Průměr na člena činí 28 brig. hodin. Předsedkyní organizace je s. Marta Kalábová. Přesto, že se jedná o členy věkově starší vykazuje organizace ve všech oblastech činnosti dobrých výsledků.

Český svaz chovatelů ZO Nové Město na Moravě má 60 členů, z toho 5 žen a 3 mládežníky. Věkový průměr členů činí 47 let. Výbor ZO má 11 členů, předsedou je s. Zelený. Brigádnická činnost organizace byla v roce 1984 na velmi dobré úrovni. Členové odpracovali celkem 3.057 brigádnických hodin, z toho pro potřeby ČSCH 1.679 brig. hodin, na akcích „Z“ 56 brig. hodin, na pomoc zemědělství 100 brig. hodin a na akcích NF 1212 hodin. Průměr na člena činí 51 brig. hodin. Členové ZO vyprodukovali ve svých chovech v roce 1984 téměř za 270 tis. Kčs chovatelských produktů (maso, vejce, kožky, vlna) z toho bylo za 165 tis. Kčs dodáno na státní nákup a za 100 tisíc bylo spotřebováno v domácnostech členů. ZO ČSCH má dvě vývěsní skříňky umístěné na náměstí, které pravidelně obměňuje a vyzdobuje při významných příležitostech.

Základní organizace Českého svazu včelařů v Novém Městě na Moravě je územně velmi rozsáhlá, sdružuje 36 obcí z okolí Nového Města. V uvedeném počtu obcí je 157 včelařů včetně šesti žen. Kromě uvedeného počtu včelařů je členem ZO i social. organizace – JZD Vzlet ve Slavkovicích s počtem 30 včelstev. Organizovaní včelaři chovají celkem 1.192 včelstev. Kromě toho je v obvodu organizace umístěno 25 včelstev 2 členů ZO Brno a 7 včelstev 1 člena ZO Žďár n/S. V samotném Novém Městě – bez sloučených obcí – je 29 včelařů, kteří chovají 182 včelstev. V obvodu ZO včelaří rovněž 28 neorganizovaných včelařů s 92 včelstvy, z toho v samotném N. Městě 7 včelařů s 22 včelstvy. Věkový průměr organizovaných včelařů je vysoký – 54,3 roku. Výbor základní organizace má 16 členů. V rámci plnění volebního programu NF jsou každoročně realizovány akce výsadby stromků a keřů, zvláště druhů hmyzomilných za spolupráce LZ Nové Město. V roce 1984 bylo vysázeno 211 stromků, 121 ks keřů. V akci ochrany a tvorby životního prostředí a zvelebení měst a obcí bylo odpracováno 21 hod. V posledních létech organizace překračuje smluvní množství dodávek medu. Kromě toho je plněn i závazek zvýšeného prodeje nad smluvní objem. V roce 1984 byl smluvní objem nákupu medu splněn na 145 % a závazek na 109 %. Tak bylo organizací v roce 1984 dodáno výkupnímu středisku Jednota více jak 5,5 tuny medu.

Klub filatelistů měl v roce 1984 celkem 39 členů. Výbor byl pětičlenný. V tomto roce odpracovali členové klubu celkem 384 brigád-

 

Rok: 
Přepsal/a: 
Benová Lucie