O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 62

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

Od září 1984 se zvýšil počet žáků na obou úplných základních školách v Novém Městě na Moravě celkem o 65 žáků, z toho na I. ZŠ o 28 žáků, na II. ZŠ o 37 žáků. Bylo opět zahájeno směnování – na I. ZŠ směnovalo 6 tříd, II. ZŠ vyvážela dvě třídy do učeben v místní části Rokytno.

 

Přehled základních údajů na ZŠ

 


ŠKOLA

POČET TŘÍD

POČET ŽÁKŮ

POČET TŘÍD VE SMĚNĚ

POČET PEDAGOG. PRACOVNÍKŮ

I. ZŠ NOVÉ MĚSTO

26

802

6

36

II. ZŠ NOVÉ MĚSTO

28

893

2 vyváženy

42 + 1 MD

ZŠ KŘÍDLA

2

53

-

2

ZŠ NOVÁ VES

2

39

-

2

ZŠ POHLEDEC

2

36

-

2

ZŠ RADŇOVICE

2

46

-

2

ZŠ SLAVKOVICE

2

30

-

2

ZŠ ZUBŘÍ

2

33

-

2

CELKEM

66

1.932

6+2

89

 

V základním školství nebyla splněna dlouholetá prognóza výstavby nové základní školy. Přístavba šesti tříd I. ZŠ v podstatě problémy nutných učeben, odborných pracoven, družiny a potřeb pro polytechnickou výchovu neřeší. V provizorních prostorách, které jsou určeny k asanaci, je umístěna zvláštní škola a školní družiny. Na základních školách v Novém Městě na Moravě chybělo v roce 1984 6 tříd určených pro výuku, 10 odborných pracoven, 15 kabinetů, tělocvična, hřiště a školní pozemky.

 

Organizace národní fronty

Mezi nejaktivnější organizace Národní fronty, které v našem městě v roce 1984 pracovaly patřily:

Organizace SČSP – v jednotlivých organizacích pracovalo celkem 1.301 členů. V městském výboru SČSP bylo 17 členů, předsedou i v tomto roce s. Antonín Sláma. Činnost odboček SČSP se zaměřovala jak na akce vzdělávacího charakteru t.j. přednášky, besedy, zájezdy a pod., tak i charakteru sportovního a všeobecně prospěšného. Zvláště cenná byla činnost členů na úseku plnění volebního programu NF. Za rok 1984 bylo odpracováno celkem 9.537 brig. hodin, z toho na akcích „Z“ 2.342 hod, při brigádách na pomoc našemu zemědělství 4.986 hodin, a td. Průměr na jednoho člena činil v brigádnické činnosti 7,5 hodin celkem. Mimo to členové odpracovali brig. hodiny při sběru odpadových surovin, léčivých bylin, vysazováním lesních i okrasných stromů, upravili množství zelených ploch.

Místní organizace Českého rybářského svazu má celkem 226 členů nad 18 let, 22 členů 15 – 18ti letých a 70 členů pionýrského oddílu. Výbor je patnáctičlený. Při akcích volebního programu Národní fronty bylo odpracováno celkem 3.983 brigádnických hodin t. j. v průměru 20 hodin na jednoho člena. V organizaci je 11 čestných dárců krve. MO ČRS se ani v tomto roce nepodařilo docílit zlepšení stavu vody od Nového Města na Moravě do Radešínské Svratky. Tok je znečištěn

 

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Vlčková