O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 61

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

ve spolupráci se sdružením rodičů a přátel školy akci „rozloučení dětí s mateřskou školou“

 

Přehled údajů o stavu v mateřských školách

 

Škola

POČET

TŘÍD

CELK. POČET DĚTÍ

POČET PRAC. CELKEM

Z TOHO

POČET STRÁVNÍKŮ

PEDAGOG.

PROVOZ.

ŠKOL. STRAVOV.

Radnická

2

49

6

4

2

-

54

Křídla

1

21

3

2

1

-

24

Nová Ves

1

25

3

1

-

2

28

Olešná

1

23

5

2

1

2

26

Pohledec

1

27

4

2

1

1

31

Radňovice

2

37

6

3

1

2

43

Zubří

1

27

4

2

-

2

31

Drobného

4

136

17

8

4

5

151

Monseova

2

64

8

4

2

2

72

Žďárská

4

115

15

8

3

4

130

Slavkovice

2

52

8

4

1,5

2,5

58

CELKEM

21

576

79

40

16,5

22,5

618

 

Základní školy

Ve školním roce 1983 – 84 byla ukončena realizace nového pojetí výchovy a vzdělávání v 8. ročnících základních škol. Výchovně vzdělávací činnost základních škol vycházela ze stranických dokumentů, závěru XVI. sjezdu KSČ, konferencí KSČ, pléna OV KSČ o školství, z Hlavních úkolů, které vydalo ministerstvo školství na období 1981–85 a dalších státních dokumentů i směrnic nadřízených orgánů. Je třeba konstatovat, že tato usnesení byla řádně na školách rozpracována a začleněna do praxe. Maximální pozornost byla věnována oblasti ideově politické, oblasti komunistické výchovy, výchovy k socialistickému vlastenectví, světonázorové výchově a dalším.

Prospěch žáků ZŠ lze i v tomto roce ve srovnání s předchozími školními roky na přibližně stejné úrovni. K 30. červnu 1984 ukončilo školní docházku na I. a II. ZŠ v Novém Městě na Moravě 193 žáků. Z toho se přihlásilo ke studiu na střední školy 83 žáků, všichni byli přijati. Do učebních oborů se přihlásilo 110 žáků.

Součástí socialistického školství, výchovy a výuky je prohlubovat znalosti a vědomí v duchu vědeckého názoru na svět a život. Na školách byly pořádány různé přednášky, besedy, pohovory se žáky i rodiči s cílem snižovat počet dětí přihlašovaných do výuky náboženství.

Na úseku školství spravuje Měst NV majetek v celkové hodnotě 40,530.000 Kčs. Správě národního majetku na úseku školství a údržbě školských zařízení je trvale věnována maximální pozornost. Při zabezpečování údržby přetrvávají problémy se získáváním kapacit řemeslných, především stavebních, elektroinstalačních, pokrývačských atd. a podniky odmítají potvrzovat objednávky. K 30. 6. 1984 byl plán údržby celkově splněn na 23 %.

 

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Vlčková