O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 60

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

Listopad – v rámci oslav Mě ČSP, přehlídka filmů československé produkce – 8 představení (1.558 diváků), přehlídka sovětských filmů 3 tituly (620 diváků), DFF – 4 představení (862 diváků – o 216); mimořad. školní představení – systém MaK, 7 představení (2160 diváků o 308), vyhlášení výtvarné soutěže dotované odbočkami SČSP. Přehled uskutečněných filmových představení v roce 1984: Celkem uvedeno titulů – 268; celkem uskutečněno filmových představení – 504; skutečná návštěvnost celkem – 97.179 diváků tj. v o na jedno představení 193 diváků. Tržby celkem 416.180 Kčs. V kině se v rámci údržby provedly jen nejdůležitější opravy elektroinstalace, dále byly na budově instalovány okapové rýny a drobnější zámečnické zednické práce. I když se vedení kina spolu s OSK Žďár n/S. snaží řadu věcí v kině vylepšit, přesto celkově budova (téměř 30 let od poslední rekonstrukce) není zcela vyhovující (sedadla, akustika, větrání atd.). V kině je zaměstnáno celkem 15 pracovníků, jedná se převážně o pracující důchodce nebo mimopracovní činnost. V hlavním povolání je v současné době pouze vedoucí a uklizečka.

 

Školství

Mateřské školy: v roce 1984 bylo ve správě Měst NV 7 mateřských škol, z toho 1 v  Novém Městě a 6 v integrovaných obcích. V působnosti Měst NV jsou dále 3 závodní mateřské školy (UD Dolní Rožínka – ul. Drobného, Sport n.p. – ul. Monseova; Chirana k. p. – ul. Žďárská) a jedna mateřská škola družstevní (JZD ČSLA Vzlet Slavkovice). Ve vlastní pedagogické práci dosáhly mateřské školy dobrých výsledků. Zvýšená pozornost byla věnována komplexní připravenosti dětí na základní školu a hledání nových forem spolupráce mateřské školy s rodinou. Všechny mateřské školy uskutečnily řadu akcí pro rodiče a děti. Pro rodiče to byly např. přednášky při schůzích SRPŠ, besídky k MDŽ, výstavky dětských prací, dny otevřených prací atd., pro děti pak vánoční besídky, lyžařské závody, sportovní odpoledne a výlety k MDD, zájezdy do ZOO v Jihlavě, na Cikháj, plavecký výcvik v Bazénu ve Žďáře, návštěvy filmových představení, divadel, exkurze do závodů, požárních zbrojnic a řady dalších. Kabinet předškolní výchovy při OPS uspořádal v našem městě v městském kulturním domě v měsíci květnu u příležitosti Roku České hudby, celostátní konference učitelů a nadcházejícího 40. výročí osvobození naší vlasti, přehlídku dětských pěveckých sborů kde vystoupily děti ze zájmových hudebních kroužků z Nového Města, Bystřice, Velkého Meziříčí, Písečného a Žďáru n/S. V souvislosti s tím se uskutečnila hodnotná výstava výtvarných prací v oblasti pracovní výchovy, které se zúčastnily mateřské školy z celého okresu. Plně bylo využito významných výročí i angažovanosti mateřských škol na veřejnosti. V této souvislosti se dobře uplatňují zájmové kroužky mateřských škol. Vystoupení pěveckých, recitačních i tanečních kroužků je veřejností dobře hodnocena. Na závěr školního roku uspořádal Sbor pro občanské záležitosti

 

Rok: 
Přepsal/a: 
Hubáčková Blanka