O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 59

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

požadavků navštěvovaly pracovnice knihovny i školní družiny mládeže. Městská knihovna byla vybavena regály, konf. stolky, sedačkami, stolky pod psací stroj, židličkami, skříněmi a psacím strojem. Prostory však jsou přeplněny, je třeba zajistit skladové prostory.

Statistický přehled činnosti MěK za rok 1984: výpůjčky knih – 55.662, výpůjčky časopisů – 6.100; výpůjčky celkem – 61.762; čtenáři do 14 let – 649; čtenáři celkem – 1.667; návštěvníci knihovny a čítárny – 19.208; BIS písemné – 274; MVS – 90; metod. návštěvy – 223; besedy 86; výstavky 145; nástěnky – 215.

 

Městské kino

Novoměstské kino, které je ve správě Okresní správy kin ve Žďáře n/S. v roce 1984 plnilo kulturně-politickou činnost podle JPKVČ. Mimo kulturně-politické ukazatele plní také ekonomické ukazatele, t.j. plán příjmů, rozpočtu a návštěvnosti na filmová představení. V roce 1984 bylo dosaženo ve všech oblastech práce kina velmi pozitivních výsledků. Je zajímavé zjištění, že z 350 sledovaných kin v Jihomoravském kraji zaujímá novoměstské kino z hlediska návštěvnosti 26. místo. Ve statistice ČSR bylo naše kino na 156. místě (z počtu přes 2.000 kin) a v celé ČSSR, kdy se sleduje přes 3.000 kin jsme na 207. místě. I když se v tomto roce snížil počet představení (504), návštěvnost se zvýšila na 97.179 diváků. Zásluhou na tom mají všechny akce vedení kina; ze kterých je třeba uvést: Leden – ve spolupráci s PO SSM obou ZŠ – soutěž pionýrů a mimořádné představení – 200 diváků. Únor – únorová přehlídka dětských filmů, 3 představení – 956 diváků; mimořádná školní představení v rámci systému MaK (5 představení – 1516 diváků); k 25. 2. pro veřejnost 2 tituly (ČS a SSSR produkce), výstava výtvarných prací dětí do 15 let k DFF a MČSP. Březen – vyhlášení vyhodnocených malých účastníků výtvarné soutěže DFF v MČSP a předání knižních cen + promítnutí sovětské pohádky 21. 3. (323 diváků), slib Jisker – PO I.ZŠ a promítnutí filmového pásma, 1 představení (350 diváků). Duben – 4 mimořádná představení krátkých odborných filmů pro Gymnázium a SOU (1.149 diváků). Květen – v rámci májových oslav uvedení přehlídky úspěšných českých filmů – 8 představení (1.260 diváků), dětská přehlídka sovětských filmů (3 představení – 533 diváků), mimořádná škol. představení filmu „Putování J. A. Komenského“, 8 představení, 2.486 diváků, k 35. výročí PO SSM a MDD – 2 mimoř. představení, 700 diváků. Červen – Roku České hudby – přehlídka hudebních filmů (383 diváků), promítání s akcí rozloučení se školou – 4 mimoř. předst. (1.098 diváků). Srpen – 40. výročí SNP – Přehlídka slovenských filmů – 2 tituly (113 diváků). Září – přehlídka filmů k Roku české hudby „Dalibor“ a „Písně by neměly umírat“ – 2 tituly (71 diváků), zahájení III. sezóny FK (do 1. 2. 1985 přes 300 členů), přehlídka filmů FFP – 10 titulů – 40 představení (8.838 diváků – ø 221). Říjen – ke Dni čs. armády a 40. výr. dukelské operace ve spolupráci se školami a OVS – krátké vojenské filmy spojené s besedou (1 předst. – 218 dětí).

 

 

 

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Vlčková