O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 57

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

Škrdlovická symposia, kterou z pověření ministerstva kultury ČSR připravila HG ve spolupráci s ÚUŘ. U všech výstav se konaly besedy a přednášky pro školy a jiné větší kolektivy (celkem 27). Mimo to se uskutečnila řada plakátovaných přednášek, spojených většinou s promítáním diapozitivů, převážně v MKD. Dlouhodobá záležitost deponátů Krajského střediska státní památkové péče a ochrany přírody, pozůstalosti V. Makovského a K. Pokorného, uložených v HG byla opět projednávána. Jako podklad pro případné převedení pozůstalostí Horácké galerii byly vypracovány přesné seznamy pozůstalostí. Na rozdíl od předchozích revizí krajského střediska, provedla se tentokrát důkladná identifikace. Výsledek byl uspokojivý. Ve věci pozůstalosti K. Pokorného není dosud rozhodnuto, pozůstalost V. Makovského by měla být převedena do Nového Města. Čeká se na konečné schválení KNV. V souvislosti s výročími v roce 1985 zajistila HGVU všechny náležitosti pro restaurování soch v exteriérech města. Dva restaurátoři v 2. pol. roku pracovali na plastikách: Vratislav z Pernštejna, Pohřeb v Karpatech, Leander Čech, píseň hor – kopie, znak nad vchodem do HG. Vlastnímu restaurování předcházela velká akce galerie mezi novoměstskými občany při hledání fotografie nepoškozené sochy Vratislava. Dále HG zajistila u dr. Knozové z MG Brno odborné ocenění těchto a dalších soch a plastik v Novém Městě.

 

Horácké muzeum

V roce 1984 byla provedena reinstalace Štursovy síně pracovníky Horácké galerie. Horácké muzeum uvedla výstavu „Síťování – tradice a současnost“ se zaměřením na vývoj výroby na okrese ve 20. století s konfrontací současné a dřívější produkce. Výstava se konala v MKD po dobu prázdninových měsíců a byla uspořádána z vlastních sbírek a fondů Okresního muzea. Vernisáž byla spojena s ukázkou této textilní techniky. Účast návštěvníků výstavy byla 1.159 osob. Při výzkumu síťování byly získány faktorské výrobní vzorky a současné výrobky ÚLUV, provozoven ve Svratce a Bystřici v rámci dokumentace současnosti. Přírustek fotografií činil 207 kusů. Pro předání další části sbírek byla provedena revize fondu v počtu 1.415 ks a zhotoveny inventurní soupisy. Počet akcí Horáckého muzea za rok 1984 činil 20 při účasti 1.055 osob, z toho 780 mládeže. Z uvedených akcí je třeba připomenout: Partyzánské hnutí na Novoměstsku, Dělnické hnutí na Novoměstsku, Vánoční zvyky na Horácku, Lidová výšivka na Horácku, Textilní techniky, Z dějin odívání a pod. Z publikační činnosti pracovnic Horáckého muzea je nutné uvést články pro Novoměstský zpravodaj: J. F. Svoboda, Partyzánské hnutí na Novoměstsku v r. 1944, Výstava, Stavitel J. Sadílek, Požáry města v 19. století, Síťování v Novém Městě. Pro Žďárský zpravodaj: Vánoční zvyky na Horácku. Dále bylo provedeno zpracování dějin města do r. 1945 pro publikaci města k 350. výročí. Pro návštěvníky muzea byla vydána pohlednice k propagaci H. M.

 

 

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Vlčková