O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 56

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

daje do zahraničí, ostatní jsou v prodeji v obchodní síti. Při příležitosti Dne tisku obdržela redakční rada NZ od okresních stranických orgánů věcnou odměnu. V závěru roku obdrželi všichni vydavatelé zpravodajů v okrese Žďár n/S. od ředitelství Východočeských tiskáren Pardubice, závod Jihlava oznámení o snížení počtu stran zpravodajů na 16. Redakční rada NZ připravila v závěru roku tisk t. zv. „Informací“ v rozsahu 4 stran ve kterých se od ledna 1985 objeví informace AS MěV KSČ, měsíční programové letáky všech kulturních zařízení ve městě a kalendář sportovních akcí. Redakční rada se scházela pravidelně 3x – 4x měsíčně.

f) technický provoz

V měsíci červenci 1984 byla provedena rozsáhlá oprava střechy budovy MKD speciálním nástřikem, který prováděl OPS Havl. Brod. Dále byly zakoupeny nové koberce do restaurace a klubovny č. 7, vyměněny boční kryty jeviště a doplněn světelný park o 10 bodových reflektorů. V letním období byl proveden generální úklid všech prostor Kulturního domu, proběhly revize jevištního a tahového zařízení a požární kontroly. V měsíci prosinci došlo k poruše parního topení v přísálí MKD. Situace byla zkomplikována silnými mrazy, díky pracovníkům SBD Vrchovina byla nejen havárie opravena, ale provedena celková údržba topení ve všech prostorách MKD. Generální oprava je připravována na rok 1986.

 

Horácká galerie výtvarného umění

V HGVU Nové Město na Moravě byly v roce 1984 uspořádány následující výstavy: Holan Karel (11. 12. 1983 – 5. 2. 1984), návštěvnost 2000 osob; Koreček Miloš (11. 12. 1983 – 5. 2. 1984) – 2000 návštěvníků; Generace Národního divadla (12. 2. 1984 – 11. 3. 1984) – 3.500 návštěvníků; Jan Bauch (3. 5. 1984 – 17. 6. 1984) – 3.000 návštěvníků; 90 let založení gymnázia Nové Město (3. 5. 1984 – 30. 9. 1984); 20 let HGVU (22. 6. 1984 – 30. 9. 1984) – 5.500 návštěvníků; Iva Vaculková (18. 11. 1984 – 13. 1. 1985) – 1.500 návštěvníků, Bohumír Jaroněk (18. 11. 1984 – 30. 9. 1985) – 1.500 návštěvníků. K výstavám byly pořádány besedy, připraveny plakáty a katalogy. Výstavní plán na rok 1984 byl dodržen s vyjímkou výstavy Jiřiny Hartingerové (složitá situace v tiskárnách) a výstavy F. Bukáčka, galerie zajistila s blížícím se 350. výročím města s Měst NV fasádnické práce na budově zámku. V domění, že bude budova obestavěna lešením, upustili pracovníci HG z finančních důvodů od přípravy plakátu a katalogu. Místo plánované výstavy zajistili pracovníci HGVU náhradní výstavu z nejlepších děl zdejších autorů z vlastních sbírek. Výstavu měla nebývalý ohlas a znovu potvrdila nutnost zřídit stálou expozici. Svým způsobem netradiční byla výstava 90 let střední školy, kterou galerie připravila ve spolupráci s ředitelstvím gymnázia a s Horáckým muzeem. Po stránce instalační byla nejnáročnější, zato však velmi působivá výstava keramiky Idy Vaculkové. HGVU se metodicky podílela nebo připravila dalších 9 výstav. Za zmínku stojí pražská premiéra výstavy

 

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Vlčková