O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 55

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

hráli jim Čertovskou pohádku, kterou upravili a zmodernizovali. V novém školním roce začal soubor pracovat v počtu 4 členů, připravuje nastudování několika krátkých pohádek.

Pěvecký sbor Smetana: Se Žďárským pěveckým sborem „Svatopluk“ uskutečnil společně v březnu koncert árií a sborových scén oper A. Dvořáka a B. Smetany. Sbor úzce spolupracoval s dětským pěveckým sborem LŠU v Novém Městě na Moravě. Společně vystoupili na Jarním koncertu a vystupují v kulturních programech při oslavách a výročích. K Roku české hudby uskutečnil sbor slavnostní koncert, který realizoval třikráte – v N. Městě, Žďáře n/S a Bystřici n/P. Spolupracovaly sbory Svatopluk a Vysočina.

Divadelní soubor: Členové souboru se v r. 1984 pravidelně nescházeli, ale část jich spolupracovala při zajišťování kulturních programů při jednotlivých akcích MKD. Při příležitosti oslav MDŽ připravili členové pásmo veršů, prózy a hudby nazvané „Tak jako růže s poupátkem“. Pásmo bylo realizováno celkem čtyřikrát (z toho 1 x na Dni SPOZ okresu Žďár n/S). Velkým povzbudivým impulsem do další činnosti souboru byla úspěšná účast na přehlídce dialogů a monologů (pořadatel OKS Žďár n/S v Ostrově nad Oslavou), které se zúčastnilo 5 členů. Jejich výkony byly vysoce ohodnoceny a všichni postoupili do krajského kola.

Fotografický kroužek: Členové kroužku zajišťovali a zhotovili v průběhu roku pro účely Novoměstského zpravodaje fotografie akcí „Z“, výstav a jiných kulturních akcí v N. Městě i integrovaných obcích.

Výtvarné studio mladých: Členy VSM jsou studenti gymnázia a II. ZŠ v Novém Městě na Moravě. Výsledky své práce pravidelně vystavují na stálé výstavce v I. poschodí MKD. Zúčastňují se seminářů určených pro mladé výtvarníky, navštěvují výstavy v Horácké galerii a k jednotlivým výstavám se zúčastňují besed. Svou práci v letošním roce zaměřili především k přípravě výstavy, která proběhla v prázdninových měsících v MKD a kterou navštívilo 745 osob.

Taneční kroužek: Členy tanečního kroužku jsou převážně žáci III. ročníku gymnázia a novoměstských učilišť, kteří začátkem roku absolvují kurs společenského chování a tance. Členové se podílejí na programu slavnostní akademie při oslavách 90. výročí založení gymnázia nár. um. V. Makovského a zajišťují předtančení na plesech.

 

e) Novoměstský zpravodaj

Osmý ročník Novoměstského zpravodaje byl vydáván v rozsahu 24 stran v měsíčním nákladu 1.750 výtisků (oproti minulým ročníkům zvýšení o 250 ks). Plán práce redakční rady, která pracovala ve stabilním složení, byl projednán v ideologické komisi MěV KSČ. Řada příspěvků (včetně reprodukcí výtvarných děl na obálkách NZ) byla věnována 350. výročí povýšení Nového Města na Moravě na město, které připadá na příští rok. Předplatného NZ v N. Městě na Mor. využívá 241 občanů, 340 ks odebírají novoměstské podniky, závody a organizace, 106 zpravodajů je zasíláno do celé republiky, 3 zpravo-

 

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Vlčková