O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 54

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

bavně soutěžní seriál pro studenty gymnázia a učilišť „Země krásná, země milovaná“ III. až VIII. dílem. Nad jednotlivými soutěžními večery mají patronát novoměstské podniky. V roce 1984 byla zahájena výuka v hudebních kursech – klavír, harmonika, kytara, flétna, klarinet a trubka. 2 jazykových kursů – angličtina I. a II. ročník, němčina I., II., III. ročník, dále kurs šití pro začátečníky a pokročilé, výtvarný kurs a kurs společenského chování a tance. V I. pololetí roku 1984 probíhalo v MKD 15 vzdělávacích kursů s celkovou návštěvností 95 osob, ve II. pololetí probíhalo 16 kursů s celkovou návštěvností 187 osob. Úsek mimoškolního vzdělávání a výchovy ve spolupráci s OVM-Horáckým muzeem uspořádal v MKD v letních měsících již třetí výstavu cyklu netradiční lidové výroby a techniky nazvanou „síťování – tradice a současnost“, která byla hojně navštívena.

d) úsek zájmové umělecké činnosti

Soubory a kroužky ZUČ při MKD v Novém Městě na Moravě uskutečnily v roce 1984 celkem 121 akcí, při nichž se zapojilo 967 účinkujících a návštěvnost činila 17.049 osob (z toho 13.547 mládeže). V tomto roce pracovaly soubory a kroužky:

Dechová hudba Fryšavanka: V květnu zajistil soubor hudební produkci při májových oslavách a zúčastnil se kulturního odpoledne pro důchodce v Daňkovicích. V červnu se členové podíleli na realizaci kulturního programu při soutěži Manželský pětiboj v Daňkovicích. V létě členové zajížděli k vystoupení do rekreačních středisek ROH na Sykovci a Medlově. Někteří členové se v měsíci září podíleli na přípravě a realizaci programu při oslavách 90. výročí založení gymnázia. V listopadu se soubor zúčastnil Festivalu dechových hudeb v Daňkovicích.

Taneční orchestr „Studio K-10“: Za rok 1984 uskutečnili členové souboru celkem 95 vystoupení na tanečních zábavách a plesech. V červnu se soubor zúčastnil Okresní mírové slavnosti na Cikháji, v letních měsících pravidelně vystupoval v zotavovně ROH Medlov a v hotelu SKI. Při okresních soutěžích „Sovětská píseň“ a „Politická píseň“ zajišťoval soubor hudební doprovod. Kromě těchto akcí doprovázeli členové kurs společenského chování a tance studentů gymnázia a novoměstských učilišť, organizovaný úsekem MŠVV MKD.

Vokálně instrumentální skupina „Králíci“: Členové skupiny se podíleli v květnu na přípravě a realizaci I. ročníku přehlídky folkových a country skupin „Horácký hejkal 1984“ v MKD. V rámci Okresní mírové slavnosti se skupina zúčastnila v červnu oblastní přehlídky country skupin „Horácký džbánek“ a country bálu v Herálci. V letních měsících zajišťovala hudební produkci v zotavovnách ROH Medlov a Sykovec. Ve II. pololetí nevykázala skupina vzhledem k vzniklým problémům uvnitř skupiny žádnou činnost. Začátkem měsíce listopadu bylo členům skupiny vypovězeno ze strany vedení MKD zřizovatelství.

Maňáskový soubor: Soubor pracoval v počtu 7 členů, v dubnu vystoupili při přehlídce pěveckých sborů MŠ s pásmem pohádek. V květnu uskutečnili členové dvě vystoupení pro děti novoměstských MŠ, za-

 

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Vlčková