O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 53

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

programy i v oblastech jiné programové činnosti. Za zmínku stojí na př. klubový pořad Neklidné večery, ve kterém účinkovali herec Jiří Wimmer, hlasatel Čs. televize Alexander Hemala a herec Karel Paštyka z Jihlavy. V polovině roku se začaly realizovat pravidelné vzorové diskotéky. Kromě toho, že mládež má možnost na této akci získat zkušenosti v organizování obdobných akcí a uplatnit je ve svých ZO SSM na závodech a školách dá se říci, že tyto vzorové diskotéky vychovávají mládež společensky i hudebně. Úsek programů také zajišťuje profesionální pořady sdruženým podnikům. Byl na př. zprostředkován zábavný program u příležitosti oslavy MDŽ pro Jm. státní lesy, koncert dechové hudby pro JZD Sněžné a pod. Průběžně byly realizovány programy k oslavám politických výročí. V průběhu roku 1984 byly uvedeny tyto programy: Leden – Brněnské klavírní trio, Pavel Bobek v pořadu Pár přátel mít..., Koncert Adolfa Sýkory (housle) a Jiřiny Kolmanové (klavír). Únor – Pěvecký koncert k Roku české hudby, Yvetta Simonová a Milan Chladil v pořadu My dva a čas, Březen – program ZUČ: Tak jako růže s poupátkem, koncert Ars tria, Josef Laufer se skupinou Golem, divadelní představení Josefina, koncert pěveckých sborů Smetana a Svatopluk, Duben – divadelní představení Pěst na oko, koncert zasl. um. Felixe Slováčka, koncert F. R. Čecha. Květen – divadelní představení Na tý louce zelený, koncert folkové hudby Horácký hejkal, Koncert vážné hudby V. Žilky; koncert skupiny TURBO. Červen – kulturní odpoledne pro důchodce. Září – koncert skupiny Metronom, koncert Canticum Pragense, koncert Jitky Zelenkové s orchestrem Ladislava Štajdla. Říjen – Velkopopovická kozlovka, koncert José Maria Gallardo, klubový večer Neklidné večery, koncert Karla Zicha, divadelní dětské představení Princeznina bota, koncert Due Boemi di Praga. Listopad – hudebně literární večer o J. Nerudovi, divadelní představení Malé pohádky J. Molavcové, pěvecký koncert k Roku České hudby, koncert Leška Semelky, pořad Z očí do očí. Prosinec – koncert vážné hudby Alma Trio, hudebně literární večer Struny milostné.

c) úsek mimoškolního vzdělávání a výchovy

V roce 1984 bylo úsekem uspořádáno 33 přednášek a besed kterých se zúčastnilo 1.458 osob, z toho 900 mládeže. Přednášky a besedy se konaly na tato témata: Cesty za uměním I. a II., Alkoholismus, toxikománie, manželství a rodina, Beseda nad šálkem čase se spisovatelem L. Kunderou, Generace Národního divadla, Divadlo a umění – scénografie, Krátké filmy o umění, Krásna Hellas, Kriminalita mládeže, Beseda s olympioniky, Léčivé rostliny, Kožní choroby, Co víme o cukrovce, Den tisku, rozhlasu a televize; Předmanželská poradna; Horácko a jeho lid – 4x; Den ČSLA, Kosmetika moderní ženy, Protipožární prevence, Prevence a včasná diagnostika nádorových onemocnění, Ikebana – aranžování květin. V tomto roce rovněž proběhl i desetidílný seriál Ateistické výchovy, který byl uspořádán pro mládež SOUL a SOUČ v Novém Městě na Moravě. Ve spolupráci se SPOZ, ČRS, ČSCH, ČSŽ, Svazarmu, OZV OÚNZ bylo uspořádáno 21 přednášek s účastí 1.218 osob na temata vybraná jednotlivými organizacemi. Pokračoval zá-

 

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Vlčková