O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 52

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

ročí narození V. I. Lenina, Okresní slavnosti míru, májovým oslavám, 40. výročí SNP a k VŘSR. Pro MěV KSČ byl vytvořen návrh, náčrty a trojrozměrný model panelu cti města a řada pamětních listů. Na ideologickou konferenci OV KSČ byl zhotoven velkoplošný panel námětově zaměřený k plnění VP NF. Byla provedena výzdoba k 88. výročí narození K. Gottwalda. Pro ples pracujících byly připraveny dle požadavku MěV KSČ všechny tiskové a propagační materiály. 15. srpna 1984 byl úseku propagace odebrán tiskařský stroj Romayor a předisponován do mater. střediska škol. odboru ONV ve Žďáře n/S. Po šesti letech záslužné typografické práce pro město tato činnost úseku propagace ustala. Pro město je to nenahraditelná ztráta, neboť úsek byl schopen pružně a velmi rychle reagovat na tiskové požadavky. Výtvarník úseku je členem redakční rady Novoměstského zpravodaje, jejíž jednání se pravidelně zúčastňoval. Zajišťoval vyhotovení maket a styk s tiskárnou ve Velkém Meziříčí při uvádění do tisku, korektuře a odběru hotových výtisků, navrhoval a vytvářel podklady tiskových štočků. Činnost úseku s pouhými dvěma pracovníky je obdivuhodná s ohledem na různorodost, množství a kvalitu práce.

b) úsek programů

V roce 1984 bylo v MKD uskutečněno 35 profesionálních programů s účastí 9.575 osob. Z celkového počtu programů bylo 12 koncertů populární hudby se 100 % účastí. V tomto roce se podařilo zajistit koncerty předních umělců tohoto žánru na př. – Jitky Zelenkové, Lenky Filipové, Karla Zicha, skupiny Turbo, F. R. Čecha, Josefa Laufra, Pavla Bobka a dalších. Oblast populární hudby je oblastí o kterou je zájem především v řadách mládeže a rovněž z ekonomického hlediska nedochází ke ztrátám. V ostatních sférách činnosti tohoto úseku je však situace nadále nepříznivá. ze strany návštěvnosti. Rok 1984 byl rokem České hudby a sezóna KPH byla motivována významnými výročími našich hudebních skladatelů. Za pomoci umělecké agentury Pragokoncert a Českého hudebního fondu byla vybrána špičková hudební tělesa i sólisté – zasl. um. Felix Slováček, Moravské kvarteto, vokálně-instrumentální sdružení profesorů pražské konzervatoře Canticum Pragense, koncert mladého španělského kytaristy Jose Maria Gallarda – všechny byly na vysoké profesionální úrovni. Přesto návštěvnost těchto koncertů je v průměru kolem 50 návštěvníků. Na město s tak výraznými kulturními tradicemi je to skutečně málo. V roce 1984 bylo uskutečněno 10 koncertů a 2 literárně hudební pásma (ke 150. výročí narození J. Nerudy a 160. výročí narození B. Smetany). U divadelních představení klesl počet předplatitelů oproti minulému roku o 53 abonentů – celkem činil 122 předplatitelů. Z tohoto počtu tvoří 96 permanentních vstupenek ZV ROH sdružených podniků. Při výběru profesionálních programů určených mládeži se úsek nezaměřuje pouze na populární hudbu, ale snaží se vytypovat vhodné

 

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Vlčková