O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 51

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

Cílem socialistického závazku našich občanů, závodů, škol a organizací NF bylo zlepšovat a zdokonalovat práci ve všech oblastech hospodářského, společenského a kulturně-politického života v našem městě, důsledně naplňovat politiku KSČ za splnění závěrů XVI. sjezdu KSČ, zkvalitňovat a zdokonalovat politicko-výchovnou práci všech orgánů Měst NV, organizací NF a zapojit co nejširší okruh občanů do veřejně prospěšné práce. S uspokojením lze hodnotit Jarní směny NF, při kterých bylo naše město velmi dobře uklizeno a vyčištěno od zbytků zimního posypu vozovek, komunikací a chodníků. I přes pozitivní výsledky socialistické soutěže v roce 1984, kdy většina rozhodujících ukazatelů byla splněna a překročena, nelze říci, že by v socialistickém soutěžení nebylo co zlepšovat a odhalovat rezervy – např. větší iniciativou a agitací poslanců Měst NV zapojit ještě větší počet občanů do práce ve prospěch celého města, zlepšit činnost občanských výborů, zvláště pak těch, které na tomto úseku nedosahují pozitivnější výsledků. Je třeba si neustále uvědomovat, že není podstatné vysoké množství vykázaných hodin odpracovaných na brigádách, ale především kvalita práce a její výsledek.

 

IV. Činnost na úseku kulturním, školství, organizace Národní fronty

 

Městský kulturní dům

V městském kulturním domě v Novém Městě na Moravě se v roce 1984 uskutečnilo celkem 1.717 akcí s účastí 79.420 osob, což činí v průměru šest akcí denně. O sobotách a nedělích roku se uskutečnilo celkem 73 akcí, převážně společenských organizací NF. V systému mládež a kultura se ve spolupráci s novoměstskými školami realizovalo celkem 74 akcí s účastí 16.720 dětí a mládeže. Městský kulturní dům pracoval v následujících

úsecích činnosti.

a) úsek propagace

Úsek, který má dva pracovníky (výtvarník, tiskařka) vytvořil během roku 1984 tyto zákl. typy a počty prací: grafické návrhy – 144 druhů, panely - 214 ks, hesla – 76 kusů, řezání polystyrenových písmen a symbolů – 639 ks, psaní plakátů – 72 ks, graf. listy do kroniky MKD – 29 kusů, příprava planžet pro tisk – 48 druhů tiskovin, vyhotovení pamětních listů – 28 ks, schůze redakční rady Novoměstského zpravodaje – 31 x, návrhy a rozkreslení štočků NZ – 44 ks, vyhotovení maket jednotlivých čísle NZ – 11 ks, jednání v tiskárně Velké Meziříčí – 33 x; výzdobové práce 16 x, jiné výtvarné práce – 71 ks. Práce výtvarníka a tiskařky se řídily požadavky vedení MKD a složek Měst NV. Zvýšily se požadavky prací pro občanské výbory a pro SPOZ Měst NV. Pro všechna významná ideově-politická výročí roku byla vytvořena tradiční výzdoba formou velkoplošných panelů a hesel. K oslavám Února bylo mimo základních výzdob zhotoveno 14 ks hesel pro integrované obce. Úsek propagace se dále podílel na výzdobách k 35. výročí založení PO SSM, ke 114. vý-

 

 

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Vlčková